حراج!

نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی محمود احمد پورداریانی و آصف کریمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

300,000ریال

توضیحات

 نمونه سوالات تستی درس نهایی کار آفرینی محمود احمدپورداریانی آصف کریمی دانشگاه علمی و کاربردی که شامل موارد زیر می باشد :

1-  236 سوال تستی در 70 صفحه