30%

نمونه سوالات تستی و تشریحی جدید قابل سرچ فصل به فصل کارآفرینی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب و خلاصه

قیمت اصلی 350,000ریال بود.قیمت فعلی 245,000ریال است.

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

افزدون به علاقه مندی ها مقایسه کنید

توضیحات

 نمونه سوالات جدید تستی نهایی قابل سرچ و سوالات تشریحی کار آفرینی محمود احمدپورداریانی آصف کریمی دانشگاه علمی و کاربردی که شامل موارد زیر می باشد :

 

1-  بیش از 800 سوال تستی بروز شده

2- بیش از 600 نمونه سوال تشریحی

3- 60 نمونه سوال خلاصه ای از کل کتاب

4- شامل نمونه سوال سال قبل

5- شامل سوالات فصل به فصل و نکته به نکته و صفحه به صفحه 

6- شامل خلاصه کتاب

7- نکات مهم کتاب 

8- کتاب قابل چاپ 

9- قابل سرچ بصورت تایپ شده word و pdf 

10- فایل کتاب قابل چاپ

 

دانلود بیش از 1000 نمونه سوالات تستی و تشریحی درس کارآفرینی با جواب دانشگاه علمی کاربردی【مهمترین نمونه سوالات درس کارآفرینی دوره کاردانی علمی کاربردی】.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

چند مورد از سوالات نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی :

این جمله در مورد کارآفرینی از کیست ” کارآفرینان می توانند فرصت هایی رابرای سود کارآفرینانه درک کنند”
أ) کرزنر
ب) شومپیتر
ج) کرازبی
د) دراکر

 

شومپیتر مفهوم فرصت را در نظریه خود ……… وصف می کند.
أ) ایده جدید
ب) ترکیب جدید
ج) تفکر جدید
د) درک ایده

 

بیشتر نظریه پردازان فرصت را چگونه تعریف میکنند؟
أ) شرایط مناسب و مساعد برای خلق ارزش و سودآوری
ب) زمان و موقعیت مناسب برای تولید فراورده
ج) زمان مناسب برای دستیابی به موفقیت
د) عامل بالقوه برای تغییر شرایط

 

از دیدگاه “تیمونز” فرصت، ……….. فرایند کارآفرینی است.
أ) اساس
ب) آغاز
ج) قلب
د) خاتمه

 

از دیدگاه “تیمونز” یک فرصت باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟أ) جذاب و بهنگام
ب) با دوام و خالق ارزش افزوده
ج) به روز و ساده
د) موارد الف و ب

 

کدام گزینه زیر به معنای مفهوم و انتزاع شکل گرفته یا موجود در ذهن انسان است؟
أ) فرصت
ب) ایده
ج) پیشنهاد
د) خیال پردازی

 

کدام عبارت زیر درباره ایده و فرصت صحیح است؟
أ) فرصت، نیازی است که باید تامین شود و ایده شیوه تامین آن است.
ب) ایده نیازی است که باید تامین شود و فرصت شیوه تامین آن است
ج) ایده گامی است که به یک فرصت منتهی می شود
د) موارد الف و ج

 

کدام رابطه زیر در مورد ایده و فرصت صحیح است؟
أ) ایده + فرصت = نیاز
ب) ایده + نیاز = فرصت
ج) فرصت + نیاز = ایده
د) ایده و فرصت باهم رابطه ای ندارند

انواع فرصتها از دیدگاه “ویکهام” کدام گزینه زیر است؟
أ) فرآورده جدید و فرصت جدید، نوآوری جدید
ب) شیوه اجرای جدید، شیوه تحویل کالا و خدمات
ج) ابزار های جدید اطلاع رسانی به مشتری، شیوه جدید مدیریت و روابط بین سازمان ها
د) همه موارد.

 

به عقیده کدامیک از نظریه پردازان زیر فرصت ها به عنوان یک تخریب خلاق عمل می کنند؟
أ) شومپیتر
ب) دراکر
ج) ویکهام
د) موریس

 

فرضیات مربوط به نظریه خلق کدام گزینه زیر است؟
أ) فرصتها ذهنی هستنند
ب) اشخاص فرصت ها را تشخیص نمی دهند بلکه آنها را خلق میکنند
ج) کارآفرینان عدم قطعیت را تحمل می کنند
د) همه موارد

 

مراحل احساس یا درک نیاز، تشخیص تناسب بین نیاز و منابع و ایجاد تناسب نو میان نیاز و منابع چه نامیده می شود؟
أ) خلق فرصت
ب) تشخیص نیاز
ج) تشخیص فرصت
د) کارآفرینی

 

درک، کشف و خلق نشان دهنده کدام واژه زیر است؟
أ) تشخیص
ب) تولید
ج) بهره برداری
د) فرصت طلبی

 

کدام گزینه شامل عوامل کارا در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه می باشد؟
أ) دانش پیشین، شبکه های اجتماعی
ب) عوامل شناختی و رفتاری، مربیان با سواد اطلاعاتی
ج) تغییرها، گسستگی، فرصت بازار، تکامل صنایع
د) همه موارد.

 

توانایی، خودکفایی، انگیزش و مطوبیت شامل کدام جنبه در تشخیص فرصت هاست؟
أ) شناختی و رفتاری
ب) سواد اطلاعاتی
ج) گسستگی
د) شبکه های اجتماعی

 

اولین پژوهشگری که با دسته بندی منابع فرصت پرداخته است کدام گزینه زیر می باشد؟
أ) شومپیتر
ب) پیتر دراکر
ج) موریس
د) ونگهام

 

چهار منبع فرصت مربوط به محیط درونی از دیدگاه “دراکر” کدامند؟
أ) رویدادها و موفقیت و شکست غیر منتظره
ب) ناسازگاری میان موقعیت موجود و مورد انتظار
ج) نوآوری مبتنی بر پردازش نیاز و کشف تغییر در ساختار صنعت و بازار
د) همه موارد

 

سه منبع فرصت مربوط به محیط بیرونی از دیدگاه”دراکر”کدامند؟
أ) تغییر ویژگی های جمعیت، تغییر در ادراکات، دانش جدید
ب) ایده جدید، دانش جدید، فرصت جدید
ج) تغییر در ساختار صنعت، بازار و شرکت
د) همه موارد

 

منابع فرصت به چند گروه اصلی تقسیم میشوند؟
أ) تغییر ها در فناوری
ب) تغییر ها در سیاست ها و قوانین
ج) تغییر ها در عامل های اجتماعی
د) همه موارد.

 

منظور از فرصت های شومپیتری در کدام گزینه زیر بیان شده است؟
أ) تغییر در فناوری، تغییر سیاست ها و قوانین و عامل های اجتماعی
ب) تغییر در محیط بیرونی و درونی
ج) تغییر در فرصت های موجود
د) تغییر در ارتباطات مشتریان

 

کدام مورد زیر فرصت از دیدگاه “تیمونز” را در بر دارد؟
أ) رهبری کارآفرینانه، تغییر در ساختار صنعت
ب) تغییر های جهت شناختی
ج) تغییر ارزش های مشتری
د) همه موارد

 

تجربه کاری، خوشبختبی، سرگرمی و علاقه شخصی” منابع فرصت از دیدگاه ………… می باشد.
أ) تیمونز
ب) شومپیتر
ج) گاندری
د) دراکر

 

انواع فرصت از دیدگاه شومپیتر کدام گزینه زیر میباشد؟
أ) فراورده، خدمات نو، بازار های جغرافیایی نو، مواد آغازی نو
ب) روش های نو تولید،شیوه های نو سازماندهی
ج) خانواده و دوستان، یک کسب و کار مشابه
د) موارد الف و ب

 

شخصیت پیش نگر در تعریف کدام نظریه پرداز زیر بکار ر فته است؟
أ) بیتمن و کرانت
ب) تیمونز
ج) آگاندری
د) شومپیتر .

 

جمله ” شخصیت های پیش نگر تا زمانی اقدام به بررسی فرصت ها نشان دادن ابتکار عمل میکننند که واقعا به هدف تغییر دادن دست یابند” از کیست؟
أ) تیمونز
ب) اگاندری
ج) شومپیتر
د) بیتمن و کرانت

 

کدام چارچوب زیر برای کمک به آزمون عملی بودن ایده های کسب و کار به کارآفرینان کمک میکند؟
أ) ارزیابی فرصت
ب) آزمون ۷
ج) بررسی نتایج
د) آزمون ۶

 

به عقیده “هیلز” کارآفرینان برای ارزیابی ایده و شناسایی فرصت از چه روشی استفاده میکنند؟
أ) قضاوت شهوی یای Gut Feel
ب) چارچوب های ارزیابی رسمی
ج) باور داشتن به یک ایده
د) موارد الف و ج

 

کدام عوامل زیر باعث بهره برداری از فرصتها می شود؟

أ) عوامل درونی و تقاضاهای بالا
ب) عوامل بیرونی و محیط سرمایه اجتماعی
ج) عوامل درونی شناخت فردی و عوامل بیرونی
د) فناوری و سرمایه اجتماعی

 

در تعریف “وایزبرگ” در ارتباط با خلاقیت دو عنصر اساسی چیست؟
أ) راه حل مسئله و جدید بودن آن
ب) ارتباط مقداری بین راه حل و مسئله
ج) ارزیابی راه حلها
د) تعریف مسئله

 

چه کسی در نظریه خود” تفکر واگرا” و” تفکر همگرا “را از هم تفکیک می کند؟
أ) گیلفورد
ب) کیتینک
ج) شومپیتر
د) وایزبرگ

 

در کدام نوع تفکر راه حلها متفاوت و متنوع ابداع می شود؟
أ) تفکر همگرا
ب) تفکر واگرا
ج) تفکر همگرا و واگرا
د) هیچکدام

 

در این نوع تفکر فرد می کوشد تا با ادغام اطلاعات به روش منطقی تنها به پاسخ درست برسد.
أ) تفکر واگرا
ب) تفکر همگرا
ج) تفکر واگرا و همگرا
د) هیچکدام

توضیحات محصول :

همان طور که می دانیم یکی از دشوارترین مراحل به منظور مطالعه دروس برای یک دانشجو پیدا کردن نمونه سوال می باشد. که در اینجا ما کار را برای دانشجویان چند قدم راحت تر کرده ایم.

فایلی کامل و جامع از نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی جمع آوری کرده ایم. بنابراین اگر دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی هستید و قصد دارید در آزمون و امتحانات خود نمرات بالا کسب کنید بهترین کار مطاله نمونه سوالات می باشد. احتمال مشابهت سوال ها بسیار زیاد می باشد. بلکه سطح تمام دانشگاه های علمی کاربردی در یک رنج بوده. بنابراین اکثرا از سوالات مشابه استفاده می کنند.

در اینجا قصد داریم تا نمونه سوالات معتبر و پر استفاده را در اختیار دانشجویان قرار دهیم. داشتن نمونه سوال برای هر دانشجو امری واجب است زیرا باعث آشنا شدن بیشتر با امتحانات و مباحث آنها خواهد شد. پس نمونه سوالات برای موفقیت در هر رشته تحصیلی موثر می باشد. این نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی جامع ترین نمونه سوالات دانشگاه علمی کاربردی می باشد. این مجموعه از لحاظ کیفیت سطح بسیار خوبی را دارا می باشد. هم چنین اولویت اصلی برای دانشجویان قبل از امتحان می باشد.

در حال حاضر امکان خریداری نمونه سوالات درس های دانشگاه علمی کاربردی بسیار راحت شده است. اما نکته ای که حائز اهمیت است نوع و کیفیت آن است.در این فایل تمام نمونه سوالات پرتکرار در کنار هم گردآوری شده است. به صورتی که با خواندن آن یک یادآوری کامل بر مباحث خواهید داشت. پس در انتخاب فایل یا کتابی که خریداری می کنید کیفیت از بالاترین اهمیت دارا می باشد. با استفاده از این سوالات می توانید به درک درست تر و آسان تری از مفاهیم کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی برسید.

این نمونه سوالات از تمام فصول این کتاب برگرفته شده است. در واقع یک فایل کامل و جامع از درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی می باشد. این کار علاوه بر راحت تر کردن کار دانشجویان عزیز کشورمان باعث شده تا بهتر مفاهیم این درس را متوجه شوند. با حل نکردن نمونه سوال شاید نتوانید درک درستی از نمونه سوالات امتحانی داشته باشید. بنابراین با مطالعه این نمونه سوال می توان تضمین گرفتن یک نمره خوب را برای خود افزایش دهید.

 

مجموعه سوالات که از تمام سرفصل های درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی جمع آوری شده است همه مباحث مفید و پرتکرار را پوشش می دهد. در واقع جز بهترین منابع برای دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی محسوب می شود. شاید شما هم به دلایلی شرایط خرید کتاب های سوال و تست زنی برایتان مهیا نباشد. یا بدیل قیمت بالای چاپ توانایی خرید را نداشته باشید. پس بهترین انتخاب همین نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی می باشد.

 

از آنجا که کیفیت سوالات درس کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی برای همه دانشجویان اثبات شده است دیگر نمی توانند نمونه سوالات کتاب دیگری را جایگزین آن کنند. پس به همین دلیل است که امکان خرید آنلاین برای دانشجویان مهیا شده است. این نمونه سوالات دانشجویان را به طور کامل با نمونه سوالات امتحانی این درس آشنا می کند. در نهایت باعث گرفتن بهترین نمره برای دانشجو می شود.


PDF (ورد و پی دی اف قابل سرچ )کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات تستی خدمات الکترونیک محمد علی ترکمانی و مهیار صدر علی شجاعی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ خدمات الکترونیک دانشگاه جامع علمی کاربردی

(ورد و پی دی اف قابل سرچ)کارآفرینی محمود احمد پور داریانی ، آصف کریمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اصول سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول سرپرستی ناصر صدرا ابرقویی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

نمونه سوالات قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت ها و قوانین کسب و کار محمدتقی طغرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی رودپشتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مستند سازی محمد حسن زاده ، رضا حسن زاده دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مستندسازی محمد حسن زاده با جواب دانشگاه جامع علمی کاربردی+ کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مبانی کنترل کیفیت علی سلماس نیا دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی وتشریحی گزارش نویسی سید علی قاسم زاده دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب قابل سرچ

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی + کتاب و جزوه دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرابی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب کنترل پروژه حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات کنترل پروژه سید حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 

 

 

 

 

نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی رایگان نمونه سوالات تستی کارآفرینی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات کارآفرینی یازدهم با جواب نمونه سوالات کارآفرینی پیام نور نمونه سوالات کارآفرینی سوم کاردانش با جواب نمونه سوال کارآفرینی و پروژه نمونه سوالات درس کارآفرینی دانشگاه آزاد نمونه سوالات کارآفرینی داریانی نمونه سوال کارآفرینی احمدپور داریانی و آصف کریمی نمونه سوالات کارآفرینی با جواب نمونه سوالات متمرکز علمی کاربردی نمونه سوال کارآفرینی احمدپور داریانی و آصف کریمی با جواب نمونه سوالات تستی کارآفرینی کاردانش با جواب نمونه سوالات درس کارآفرینی دانشگاه آزاد نمونه سوالات کارگاه نوآوری و کارآفرینی با جواب رایگان خلاصه درس کارآفرینی علمی کاربردی مجموعه ساده ساز کتاب کار آفرینی تالیف شده توسط محمود احمد پور و آصف کریمی تدوین مجموعه ساده ساز : محمد جواد رازقی ( مدرس دانشگاه علمی و کاربردی) دیگران این موارد را هم جستجو کرده‌اند نمونه سوالات کارآفرینی یازدهم با جواب نمونه سوالات کارآفرینی با جواب نمونه سوالات کارآفرینی فنی حرفه ای نمونه سوالات کارآفرینی پیام نور نمونه سوال کارآفرینی نوبت دوم با جواب سوالات تشریحی کارآفرینی نمونه سوالات درس کارآفرینی سوالات درس کارآفرینی سال تحصیلی 1392-1391 فصل1 :موفقیت 1.از نظر شما به چه کسانی موفق می گویند؟ به کسانی که در زندگی انچه را که اراده می کنند بدست می اورند. دیگران این موارد را هم جستجو کرده‌اند نمونه سوالات کارآفرینی یازدهم با جواب نمونه سوالات کارآفرینی با جواب نمونه سوالات کارآفرینی فنی حرفه ای نمونه سوالات کارآفرینی پیام نور نمونه سوال کارآفرینی نوبت دوم با جواب سوالات تشریحی کارآفرین نمونه سوالات امتحانی بخش 1 تا 11 کارگاه کارآفرینی و تولید … ۲۶ آذر ۱۳۹۷ — دانلود نمونه سوال – سؤالات طبقه‌بندی شده رایگان کارگاه کار آفرینی و تولید دهم علوم ریاضی دوره دوم متوسطه- نظری. نمونه سوال کارگاه کار آفرینی و تولید یازدهم رشته علوم … سوالات آزمون نوبت اول کارگاه کار آفرینی و تولید یازدهم دبیرستان آیت اله صدوقی 1 | دی 1400 · آزمون شبیه ساز المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی. نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی – استخدام شو نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی محمود احمدپور داریانی و آصف کریمی pdf با جواب + جزوه و کتاب. برای دانلود رایگان قسمتی از سوالات اینجا کلیک کنید … ‏نمونه سوالات تستی کارآفرینی… · ‏نمونه سوالات کارآفرینی علمی… دانلود کتاب و سوالات کارآفرینی علمی کاربردی 1402 محمود … دانلود بیش از 600 نمونه سوالات تستی و تشریحی درس کارآفرینی با جواب دانشگاه علمی کاربردی【مهمترین نمونه سوالات درس کارآفرینی دوره کاردانی علمی کاربردی】. نمونه سوالات کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab + جزوه 1402 نمونه سوالات کارآفرینی مقدماتی با رویکرد kab + جزوه ۱۴۰۲ … با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید. … لینک دانلود فایل خریداری … نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی مقطع کاردانی آزمون جامع … دانلود نمونه سوالات تستی درس کارآفرینی مقطع کاردانی آزمون جامع علمی کاربردی، در قالب word و در 90 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این فایل برای دانشجویان درس … دانلود نمونه سوال کارآفرینی معرفی. کتابچه درس کارآفرینی کتابچه موجود شامل 10 دوره نمونه سوال می باشد که از نیمسال اول 97 – 96 تا نیمسال اول 1402-1401 در آن قرار داده شده است. نمونه سوالات کار آفرینی: – پروژه های کارآفرینی كارآفريني چيست ؟ … نمونه سوالات کار آفرینی: … كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي … نمونه سوالات کارآفرینی با جواب نمونه سوالات کارآفرینی یازدهم با جواب سوالات تشریحی کارآفرینی نمونه سوالات کارآفرینی علمی کاربردی رایگان نمونه سوال کارآفرینی یازدهم نمونه سوالات کارآفرینی دانشگاه آزاد نمونه سوال کارگاه کارآفرینی و تولید یازدهم نوبت دوم نمونه سوال کارگاه نوآوری و کارآفرینی یازدهم نوبت اول

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…