39%

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

(1 بررسی مشتری)

قیمت اصلی 220,000ریال بود.قیمت فعلی 135,000ریال است.

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

افزدون به علاقه مندی ها مقایسه کنید

توضیحات

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب 

 

شامل موارد زیر می باشد:

1- شامل نمونه سوالات تستی  همراه جواب

3- شامل تست های تعلیفی

4- شامل جواب تست های فرمولی

نمونه هایی از تست ها را در زیر می بینید:

گزارشی است که درآمدهای کسب شده به کسر هزینه های واقع شده یک موسسه طی یک دوره مالی در آن منعکس می شود
الف) ترازنامه
ب) کار برگ مالی
ج) صورت حساب سرمایه
د) صورت حساب سود و زیان

 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) به هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سهام ناشی از فعالیتهای موسسه درآمد گویند
ب) به هرگونه کاهش در حقوق صاحبان سهام ناشی از فعالیتهای موسسه هزینه گویند
ج) به موجب اصل تحقق درآمد رویدادهای مالی هر واحد تجاری باید به شکل مناسب باید گزارش شود
د) هزینه عبارت است از دارایی های مصرف شده به منظور تحصیل درآمد

 

برداشت و هزینه به ترتیب چه تاثیری بر سرمایه دارند؟
الف) کاهنده – افزاینده
ب) کاهنده – کاهنده
ج) افزاینده – افزاینده
د) افزاینده – کاهنده

 

کدامیک از گزارشات زیر خلاصه ای از تغییرات سرمایه را در دوره گزارش یک ماهه یا یکساله نشان می دهد؟
الف) ترازنامه
ب) کاربرگ مالی
ج) صورت حساب سود و زیان
د) هیچکدام

 

خلاصه جریان های ورودی وجوه نقد و مصارف وجوه نقد در طی دوره مالی گزارشگری توسط کدامیک از گزارشات زیر نشان داده می شود؟
الف) ترازنامه
ب) کاربرگ مالی
ج) صورت حساب سود و زیان
د) هیچکدام

 

کدام گزینه جزو سرفصل های اصلی مندرج در جریان وجوه نقد محسوب نمی شود؟
الف) فعالیتهای بودجه ای
ب) فعالیتهای سرمایه گذاری
ج) فعالیتهای تامین مالی
د) فعالیتهای عملیاتی

 

در کدام یک از گزینه های زیر به فعالیتهای عملیاتی اشاره شده است؟
الف) دریافتها و پرداختهای تسهیلات دریافتی و پرداختی می باشد
ب) خرید یا فروش داراییهای ثابت و نامشهود می باشد
ج) فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد واحد تجاری است
د) پرداختهای نقدی بابت خرید کالا و خدمات

 

جریانهای نقدی ناشی از فعالتهای عملیاتی عبارتند از موارد زیر به غیر از …..
الف) پرداختهای نقدی بابت مالیات
ب) دریافتهای نقدی بابت بهره های بانکی
ج) دریافتهای نقدی ناشی از فروش کالا و ارائه خدمات
د) پرداختهای نقدی بابت خرید کالا و خدمات

 

کدام گزینه بیانگر محاسبه استهلاک به روش خطی می باشد؟
الف) در این روش مجموع استهلاک بر مبنای میزان استفاده یا تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود
ب) در این روش مبلغ استهلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاهش می یابد
ج) عبارت است از سرشکن کردن بهای تمام شده داراییهای ثابت به نسبت مساوی در سالهای مفید آن
د) هیچکدام

 

کدام گزینه بیانگر محاسبه استهلاک به روش نزولی می باشد؟
الف) در این روش مجموع استهلاک بر مبنای میزان استفاده یا تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود
ب) در این روش مبلغ استهلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاهش می یابد
ج) عبارت است از سرشکن کردن بهای تمام شده داراییهای ثابت به نسبت مساوی در سالهای مفید آن
د) هیچکدام

 

نرخ استهلاک در روش نزولی با نرخ مضاعف برابر است با …..
الف) نرخ استهلاک در روش خطی
ب) دو برابر نرخ استهلاک در روش خطی
ج) نصف نرخ استهلاک در روش خطی
د) ۳برابر نرخ استهلاک در روش خطی

 

کدام مورد در تعریف گزارش مالی درست می باشد؟
الف) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای مالی توسط ھر سیستم حسابداری
ب) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای اقتصادی توسط حسابداری
ج) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای مالی توسط شرکت حسابداری
د) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای خرید و تولید توسط حسابداری

 

کدام گزینه شامل بدھی ھای جاری می باشد؟
الف) آن دسته از بدھی ھای که تا یک ماه از تاریخ ترازنامه تسویه شود
ب) آن دسته از بدھی ھای که تا شش ماه از تاریخ ترازنامه تسویه شود.
ج) آن دسته از بدھی ھای که تا یکسال از تاریخ ترازنامه تسویه شود.
د) آن دسته از بدھی ھای که تا اول دوره از تاریخ ترازنامه تسویه شود

 

کدام گزینه استھلاک به روش خطی می باشد؟
الف) مبلغ استھلاک طی عمر مفید دارایی به طور ادواری ثابت است
ب) مبلغ استھلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاھش می یابد.
ج) استھلاک بر مبنای میزان استفاده در تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود.
د) استھلاک بر مبنای میزان مانده در تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود

 

کدام روش استھلاک به روش مجموع ارقام سال ھا می باشد؟
الف) استھلاک از تقسیم عدد یک بر سال ھای عمر مفید به دست می آید
ب) استھلاک مبلغ اسھلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاھش میابد
ج) استھلاک بر مبنای میزان استفاده یا تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود
د) استھلاک سال ھای اول، بیش از سال ھای بعد می باشد و مبلغ آن به تدریج سیر نزولی دارد

در نرخ بازده داخلی اگر نرخ تورم، تنزل در بازار و یا نرخ بھره بازار بیش از نرخ بازده داخلی باشد کدام گزینه زیر درست می باشد؟
الف) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری منفی خواھد شد
ب) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری مثبت خواھد شد.
ج) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری صفر خواھد شد.
د) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری متوازن خواھد شد

توجه فرمایید این سوالات برای مطالعه می باشند و برای آمادگی قبل از امتحان.


PDF (ورد و پی دی اف قابل سرچ )کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات تستی خدمات الکترونیک محمد علی ترکمانی و مهیار صدر علی شجاعی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ خدمات الکترونیک دانشگاه جامع علمی کاربردی

(ورد و پی دی اف قابل سرچ)کارآفرینی محمود احمد پور داریانی ، آصف کریمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اصول سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول سرپرستی ناصر صدرا ابرقویی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

نمونه سوالات قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت ها و قوانین کسب و کار محمدتقی طغرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی رودپشتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مستند سازی محمد حسن زاده ، رضا حسن زاده دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مستندسازی محمد حسن زاده با جواب دانشگاه جامع علمی کاربردی+ کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مبانی کنترل کیفیت علی سلماس نیا دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی وتشریحی گزارش نویسی سید علی قاسم زاده دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب قابل سرچ

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی + کتاب و جزوه دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرابی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب کنترل پروژه حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات کنترل پروژه سید حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نمونه سوالات قابل سرچ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

نمونه سوالات روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

 

 

 

 

 

 

تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی pdf خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی جزوه تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی کتاب تحلیل هزینه منفعت تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی pdf کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت تحلیل هزینه و منفعت doc کتاب تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقیتحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی pdf خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی جزوه تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی کتاب تحلیل هزینه منفعت کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی کتاب تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت با جواب تحلیل هزینه و منفعت doc تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی pdf کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی کتاب تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی تحلیل هزینه و منفعت doc جزوه کتاب + نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا … توجه ما بهترین و کامل‌ترین نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم. تنها کاری که باید بکنید دانلود بسته و … ‏نمونه سوالات کتاب تحلیل هزینه… · ‏سوالات تستی درس تحلیل هزینه… نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه … نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت پودمان اقتصاد خانواده کاملترین و جامع ترین بسته نمونه سوالات موجود در فضای مجازی جهت ارائه به دانش جویان … جزوه کتاب + نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا … در این مطلب جزوه کتاب + نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه علمی کاربردی قرار داده شده که به راحتی میتوانید خریداری کرده و استفاده نمایید … نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع … شامل موارد زیر می باشد: 1- شامل نمونه سوالات تستی همراه جواب. 3- شامل تست های تعلیفی. 4- شامل جواب تست های فرمولی. نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت – استخدام یا ادامه تحصیل با سلام، بدین وسیله دو مورد از نمونه سوالات مربوط به درس تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت جهت استفاده دانشجویان گرامی در این بخش قرار می‌گیرد. سوالات تستی کتاب تحلیل هزینه و منفعت– مداد با سلام، بدین وسیله دو مورد از نمونه سوالات مربوط به درس تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت جهت استفاده دانشجویان گرامی در این بخش قرار می‌گیرد. تصاویر برای نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت حسابداري مالي رايانه كاركار حسابداري منفعت پودمانسوالات رایانه سوالات تستي پاورپوینت حسابدارسوالات حسابداري پودمان اقتصاد جزوهفني حرفه علمي كاربرديپاور پوينت درس تحليل جزوه کتاب + نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی 1402 علمی کاربردی جزوه کتاب + نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی 1402 علمی کاربردی نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع … جزوه کتاب + نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی 1402 علمی کاربردی جزوۀ درس تحلیل هزینه و منفعت سوالات تستی کتاب تحلیل هزینه و منفعت (1399) سوالات امتحانی علمی کاربردی | حل تمرینات کتاب تحلیل هزینه و … جزوه کتاب + نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی 1402 علمی کاربردی سوالات امتحانی علمی کاربردی | نمونه سوالات تستی تحلیل هزینه … نمونه سوالات پودمان اقتصاد خانواده + تحلیل هزینه و منفعت | همیار نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت – پژوهش سرای فرهنگیان آنچه که در مجموعه نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت پودمان اقتصاد خانواده مشاهده میکنیم شامل درس تحلیل هزینه و منفعت190 سوال با جواب و 15سوال بدون جواب می تحلیل هزینه و منفعت – حسابداری مدیریت بودجه سوالات میان ترم و سوال 53 از بین سوالات حذف و همچنین سوالات 54 و 55 اصلاح گردید. موفق باشید. نمونه سوالات. 1- حسابداری را تعریف کنید. نمونه سوالات تستی تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی سوالات امتحان نهایی تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی مربوط به دانشگاه علمی کاربردی، 54 سوال تستی با جواب ، برگزار شده در تیر ماه 1400. تحلیل هزینه و منفعت pdf کتاب تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی جزوه مدیریت هزینه علمی کاربردی

1 دیدگاه برای نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

 1. میرشفیع

  کارتون عالیه

  • pmymwx278pkp

   سلام خواهش میکنم .زنده باشید. هدف ما هم جلب رضایت مشتری و بهترین نمره برای دانشجویان هست .

   پشتیبان واتساپ
   09920146763

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…