38.6% غیرفعال

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری

135,000ریال

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

توضیحات

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب 

 

شامل موارد زیر می باشد:

1- شامل نمونه سوالات تستی  همراه جواب

3- شامل تست های تعلیفی

4- شامل جواب تست های فرمولی

نمونه هایی از تست ها را در زیر می بینید:

گزارشی است که درآمدهای کسب شده به کسر هزینه های واقع شده یک موسسه طی یک دوره مالی در آن منعکس می شود
الف) ترازنامه
ب) کار برگ مالی
ج) صورت حساب سرمایه
د) صورت حساب سود و زیان

 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) به هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سهام ناشی از فعالیتهای موسسه درآمد گویند
ب) به هرگونه کاهش در حقوق صاحبان سهام ناشی از فعالیتهای موسسه هزینه گویند
ج) به موجب اصل تحقق درآمد رویدادهای مالی هر واحد تجاری باید به شکل مناسب باید گزارش شود
د) هزینه عبارت است از دارایی های مصرف شده به منظور تحصیل درآمد

 

برداشت و هزینه به ترتیب چه تاثیری بر سرمایه دارند؟
الف) کاهنده – افزاینده
ب) کاهنده – کاهنده
ج) افزاینده – افزاینده
د) افزاینده – کاهنده

 

کدامیک از گزارشات زیر خلاصه ای از تغییرات سرمایه را در دوره گزارش یک ماهه یا یکساله نشان می دهد؟
الف) ترازنامه
ب) کاربرگ مالی
ج) صورت حساب سود و زیان
د) هیچکدام

 

خلاصه جریان های ورودی وجوه نقد و مصارف وجوه نقد در طی دوره مالی گزارشگری توسط کدامیک از گزارشات زیر نشان داده می شود؟
الف) ترازنامه
ب) کاربرگ مالی
ج) صورت حساب سود و زیان
د) هیچکدام

 

کدام گزینه جزو سرفصل های اصلی مندرج در جریان وجوه نقد محسوب نمی شود؟
الف) فعالیتهای بودجه ای
ب) فعالیتهای سرمایه گذاری
ج) فعالیتهای تامین مالی
د) فعالیتهای عملیاتی

 

در کدام یک از گزینه های زیر به فعالیتهای عملیاتی اشاره شده است؟
الف) دریافتها و پرداختهای تسهیلات دریافتی و پرداختی می باشد
ب) خرید یا فروش داراییهای ثابت و نامشهود می باشد
ج) فعالیتهای اصلی و مستمر مولد درآمد واحد تجاری است
د) پرداختهای نقدی بابت خرید کالا و خدمات

 

جریانهای نقدی ناشی از فعالتهای عملیاتی عبارتند از موارد زیر به غیر از …..
الف) پرداختهای نقدی بابت مالیات
ب) دریافتهای نقدی بابت بهره های بانکی
ج) دریافتهای نقدی ناشی از فروش کالا و ارائه خدمات
د) پرداختهای نقدی بابت خرید کالا و خدمات

 

کدام گزینه بیانگر محاسبه استهلاک به روش خطی می باشد؟
الف) در این روش مجموع استهلاک بر مبنای میزان استفاده یا تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود
ب) در این روش مبلغ استهلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاهش می یابد
ج) عبارت است از سرشکن کردن بهای تمام شده داراییهای ثابت به نسبت مساوی در سالهای مفید آن
د) هیچکدام

 

کدام گزینه بیانگر محاسبه استهلاک به روش نزولی می باشد؟
الف) در این روش مجموع استهلاک بر مبنای میزان استفاده یا تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود
ب) در این روش مبلغ استهلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاهش می یابد
ج) عبارت است از سرشکن کردن بهای تمام شده داراییهای ثابت به نسبت مساوی در سالهای مفید آن
د) هیچکدام

 

نرخ استهلاک در روش نزولی با نرخ مضاعف برابر است با …..
الف) نرخ استهلاک در روش خطی
ب) دو برابر نرخ استهلاک در روش خطی
ج) نصف نرخ استهلاک در روش خطی
د) ۳برابر نرخ استهلاک در روش خطی

 

کدام مورد در تعریف گزارش مالی درست می باشد؟
الف) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای مالی توسط ھر سیستم حسابداری
ب) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای اقتصادی توسط حسابداری
ج) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای مالی توسط شرکت حسابداری
د) محصول نھایی پردازش اطلاعات و رویدادھای خرید و تولید توسط حسابداری

 

کدام گزینه شامل بدھی ھای جاری می باشد؟
الف) آن دسته از بدھی ھای که تا یک ماه از تاریخ ترازنامه تسویه شود
ب) آن دسته از بدھی ھای که تا شش ماه از تاریخ ترازنامه تسویه شود.
ج) آن دسته از بدھی ھای که تا یکسال از تاریخ ترازنامه تسویه شود.
د) آن دسته از بدھی ھای که تا اول دوره از تاریخ ترازنامه تسویه شود

 

کدام گزینه استھلاک به روش خطی می باشد؟
الف) مبلغ استھلاک طی عمر مفید دارایی به طور ادواری ثابت است
ب) مبلغ استھلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاھش می یابد.
ج) استھلاک بر مبنای میزان استفاده در تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود.
د) استھلاک بر مبنای میزان مانده در تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود

 

کدام روش استھلاک به روش مجموع ارقام سال ھا می باشد؟
الف) استھلاک از تقسیم عدد یک بر سال ھای عمر مفید به دست می آید
ب) استھلاک مبلغ اسھلاک طی عمر مفید دارایی سال به سال کاھش میابد
ج) استھلاک بر مبنای میزان استفاده یا تولید مورد انتظار دارایی محاسبه می شود
د) استھلاک سال ھای اول، بیش از سال ھای بعد می باشد و مبلغ آن به تدریج سیر نزولی دارد

 

در نرخ بازده داخلی اگر نرخ تورم، تنزل در بازار و یا نرخ بھره بازار بیش از نرخ بازده داخلی باشد کدام گزینه زیر درست می باشد؟
الف) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری منفی خواھد شد
ب) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری مثبت خواھد شد.
ج) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری صفر خواھد شد.
د) خالص ارزش فعلی فرصت سرمایه گذاری متوازن خواھد شد

 

توجه فرمایید این سوالات برای مطالعه می باشند و برای آمادگی قبل از امتحان.

تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی pdf خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی جزوه تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی کتاب تحلیل هزینه منفعت تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی pdf کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت تحلیل هزینه و منفعت doc کتاب تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقیتحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی pdf خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی جزوه تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی کتاب تحلیل هزینه منفعت کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی کتاب تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت با جواب تحلیل هزینه و منفعت doc تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی pdf کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی نمونه سوالات درس تحلیل هزینه و منفعت دانشگاه علمی کاربردی دانلود رایگان جزوه تحلیل هزینه و منفعت خرید کتاب تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی کتاب تحلیل هزینه و منفعت علمی کاربردی تحلیل هزینه و منفعت doc

1 دیدگاه برای نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

 1. نمره 5 از 5

  میرشفیع

  کارتون عالیه

  • pmymwx278pkp

   سلام خواهش میکنم .زنده باشید. هدف ما هم جلب رضایت مشتری و بهترین نمره برای دانشجویان هست .

   پشتیبان واتساپ
   09920146763

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

error: امکان کپی برداری وجود ندارد!!!
Cart
Your cart is currently empty.