40%

نمونه سوالات تستی وتشریحی گزارش نویسی سید علی قاسم زاده دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب قابل سرچ

(7 بررسی مشتری)

قیمت اصلی 250,000ریال بود.قیمت فعلی 150,000ریال است.

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

افزدون به علاقه مندی ها مقایسه کنید

توضیحات

 نمونه سوالات تستی درس نهایی گزارش نویسی سید علی قاسم زاده دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب قابل سرچ 

 

شامل موارد زیر می باشد :

1- نمونه سوالات تستی فصل به فصل حتمی برای امتحان با پاسخ نامه

2- نمونه سوالات تشریحی 

3- خلاصه کتاب 

4- کتاب قابل سرچ

 

چند مورد از نمونه سوالات گزارش نویسی :

 

کدام جمله زیر حاوی گرته برداری نحوی نادرست است؟
الف) پلیس به روی تظاهرات کنندگان شلیک کرد.
ب) او می خواهد معلم شود.
ج) این شما هستید که باید به تعهدات خود پایبند باشید.
د) اگرچه هوا ابرای بود، باران نبارید

—————————————-

کدام جمله از نظر علائم نگارشی (سجاوندی) نادرست است؟
الف) پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «طلب علم، بر هر مسلمانی واجب است.»
ب) مشک آنست که خود ببوید؛ نه آنکه عطار بگوید.
ج) نه هر که به قامت مهتر، به قیمت بهتر..
د) آب و باد و خاک و آتش از عناصر اربعه هستند

—————————————-

برای جدا کردن جملات معترضه از کدام نشانه زیر استفاده می شود؟
الف) گیومه
ب) کمانک یا پرانتز
ج) ویرگول یا درنگ نما د
د ) دو خط فاصله

—————————————-

کدام کلمه ای که زیرش خط کشیده شده، صحیح به کار رفته است؟
الف) اگر اخلاق را رعایت نکنند، مقابله به مثل می کنم.
ب) ایران و عراق موافقت کرده اند که به تبادل اسرا ادامه دهند.
ج) مطابق توافق به عمل آمده، دو طرف ملزم به رعایت مقررات شده اند.
د) تحکیم روابط دو ملت نیازمند اهتمام بیشتر است

—————————————-

کدام عبارت یا جمله زیر از نظر به کار بستن علائم نگارشی نیازمند اصلاح نیست؟
الف) گزارش انواعی دارد: خبری و فرهنگی و اجتماعی و………….
ب) این سازمان باید مسأله سنخ شناسی (تیپولوژی) انجمن های خصوصی و تخصصی را روشن کند.
ج) گفت، تا کی این ماجرا ادامه خواهد داشت!
د) رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بودجه کشور پاسخ گوی حجم تشکیلات دولتی نیست

—————————————-

املای کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف) بنابراین
ب) بی سروسامانیها
ج) میگوئید
د) نیکوست

—————————————-

کاربرد کدام ترکیب زیر صحیح است؟
الف) مثمر ثمر ب) تهویه هوا
ج) تکمیل نواقص د) تکمیل نقایص

—————————————-

در خلاصه نویسی، حذف اجزای زاید و نقل به مضمون بیشتر برای چه نوع متونی به کار میرود ؟
الف) مقالات
ب) سخنرانیها
ج ) کتاب و رمان
د) مصاحبه ها

—————————————-

طبق نظریه استادان دانشگاه سلو امریکا، کدام یک از گزینه های زیر، از ویژگی های مهم یک متن خلاصه شده به شمار نمی رود؟
الف) کامل بودن
ب ) عینی بودن
ج) کاربردی بودن
د ) مختصر بودن

—————————————-

چه زمان صورت جلسه ها، جنبه رسمی و قانونی یافته و قابل استناد می شوند؟
الف) با حضور حداکثر بیش از نیمی از اعضاء
ب) با امضای اعضای حاضر در جلسه
ج) با موافقت دو سوم اعضا از مفاد صورت جلسه
د) تدوین صورت جلسه توسط منشی و دبیر جلسه

—————————————-

هرگاه نامه ای با دستوری از اداره مخاطب یا نهادی بالاتر، پیش تر ارسال شده باشد و بخواهیم به آن استناد کنیم یا توجه مخاطب را بدان جلب کنیم از کدام اصطلاح در نامه نگاری استفاده میشود ؟
الف) بازگشت به
ب) عطف به
ج) پیرو
د) پاسخ به

—————————————-

کدام شرط از شروط زیر، گزینه مناسبی برای تحقق نویسندگی به شمار نمی رود؟
الف) دانش و شناخت مواد
ب) کارورزی
ج) الگو گرفتن از نوشته های پیشینیان .
د) استعداد

—————————————-

معنای درست لغوی «گزارش» در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟
الف) ادا کردن
ب) شرح و تفصیل
ج) تعبیر خواب
د) تعبیر کردن و توضیح دادن

—————————————-

کدام یک از گزینه های زیر، در مقابل نوشتن محتوای گزارش، وظیفه شکل دهی ساختار گزارش را بر عهده دارد؟
الف) استفاده از منطق مناسب
ب) دستور مناسب
ج) رسم الخط مناسب
د) علامت گذاری

—————————————-

در گزارش های مالی و اجرایی، این اصطلاح نشان دهنده وضع مالی یک سازمان، طی یک دوره زمانی معین است؟
الف) صورت حساب سود و زیان
ب) ترازنامه
ج) گزارش عملیات
د) گزارش سهام

—————————————-

در میان گزارش های تحقیقی و پژوهشی، رسیدن به نظریه و نظریه پردازی، هدف غایی کدامیک از انواع پژوهش هاست؟
الف) پژوهش های کاربردی
ب) پژوهش های بنیادی
ج) پروپوزال نویسی
د) پژوهش های توسعه ای

—————————————-

در فصل اول گزارش، اقدام برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق را چه می نامند؟
الف) اهداف تحقیق
ب) مبانی نظری
ج ) تعریف عملیاتی واژه های تحقیق
د) پیشینه تحقیق

—————————————-

جوهره تعریف استدلال تمثیلی، در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟
الف) استدلالی که از اصل به نتیجه می رسد.
ب) استدلالی که از امور جزئی به اصول کلی می رسد.
ج) حرکت از حکم جزئی به حکم جزئی دیگر.
د) استفاده از قانون کلی مقایسه در جزء و کل

—————————————-

در روش تحلیل محتوا، انگیزه اصلی در نمونه گیری چیست؟
الف) لزوم عملی کاهش حجم اطلاعات برای کنترل کردن آنها
ب) تهیه فهرست اجزای اسنادی
ج) دقت در شاخص ها و معیارهای پدیده مورد نظر
د) اعتبار تحقیق قابل آزمایش و اجرایی شدن آن

—————————————-

در بحث «مشاهده» به عنوان یکی از روش های جمع آوری اطلاعات، تماشای یک مسابقه فوتبال، چه نوع مشاهده ای است؟
الف) مشارکتی
ب) جزئی نگری
ج) غیرمشارکتی
د ) مشاهده مقدماتی

—————————————-

در کدام یک از گزینه های زیر، جوهره تعریف مصاحبه انعطاف پذیر آمده است؟
الف) چارچوب و حدود پرسش برای مصاحبه گری مشخص است.
ب) استفاده از پرسش های مشخص با توالی ثابت.
ج) استفاده از پرسشنامه های باز.
د) پرسشنامه های مشخص با توالی استاندارد و بسته

—————————————-

کدام جمله زیر حاوی گرته برداری نحوی نادرست است؟
الف) پلیس به روی تظاهرات کنندگان شلیک کرد.
ب) او می خواهد معلم شود.
ج) این شما هستید که باید به تعهدات خود پایبند باشید.
د) اگرچه هوا ابرای بود، باران نبارید

—————————————-

معادل درست گرته برداری غلط از نقطه نظر، برای شروع، در ارتباط با شرایط
محیطی) کدام است؟
الف) از دیدگاه، در ابتدا، درباره اوضاع محیطی
ب) از منظر، برای آغاز، در رابطه با شروط محیطی
ج) از نظر، در آغاز، در رابطه با، شروط محیطی
د) نظریه، در ابتدا، درباب، اوضاع محیطی

—————————————-

در کدام گزینه واژگان انتخاب شده از نظر نگارشی و رسم الخطی درست نوشته شده اند؟
الف) آیین نگارش، بلیط، طهمورث، عسگر، برهه
ب) آیینه، بارگزاری، قانون گذار، زاد و ولد، اساس کشی
ج) حیص بیص، مزبور، پاییز، برسی، بازرسین

د) بانک سپه، آیین نامه، بحبوحه، سپاسگزار، موجه

دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده

با دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده شما علاوه بردسترسی به کتاب به صورت کامل که مربوط به دانشگاه علمی کاربردی می باشد به نمونه سوالات تستی و تشریحی دسترسی خواهید داشت این نمونه سوالات به صورت فصل به فصل و کامل می باشد که از خود کتاب طرح شده همچنین پاسخ نامه تستی و تشریحی سوالات نیز موجود می باشد که مطالعه آن به صورت حتمی شما را برای امتحان اماده خواهد کرد.

 

محتوای فایل قابل دانلود

همانطور که گفتیم این فایل شامل کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده است که ناشر آن مرکز نشر دانشگاهی و دانشکاه جامع علمی کاربردی می باشد. این کتاب جزو منابع اصلی دانشگا ه ها بخصوص دانشگاه علمی کاربردی می باشد.

 

در کنار سرفصل های فوق وجود نمونه سوالات مفید و کاربردی می تواند شما را با نحوه طرح سوال آشنا کرده که با مطالعه آن موفقیت شما در امتحان قطعی خواهد بود و بدون اتلاف وقت و سردر گمی می توانید بی استرس در جلسه امتحان حاضر شوید.

 

مزایای دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده در قالب pdf

دانلود این فایل مزایای متنوعی را برای شما به همراه دارد:

 

۱- از آنجایی که فایل مذکور در قالب پی دی اف در اختیار شما قرار می گیرد شما می توانید آن به راحتی و با کیفیت عالی در گوشی و کامپیوتر خود دانلود کنید و با کمترین حجم ممکن همواره آن را در اختیار داشته باشد.

 

۲- دانلود این کتاب به شما این امکان را می دهد در هر زمانی آن را همراه خود داشته باشید و بدون حمل کتاب در هر زمانی که فرصت داشتید حتی ساعتی قبل از شروع امتحان بتوانید آن را مطالعه نمایید.

 

۳- از دیگر مزایای دانلود این کتاب هزینه پایین آن است چرا که شما بابت کاغذ هزینه ای پرداخت نمی کنید، پس در کنار تمام مزایای داشتن یک فایل کامل در قالب پی دی اف، صرفه جویی در هزینه نیز برایتان به همراه دارد.

 

۴- همچنین دیگر نیاز نیست برای خرید کتاب کاغذی از منزل خارج شده و زمان خود را صرف خریدکنید شما در اندک زمان می توانید با کلیک برروی گزینه دانلود با سرعت بالا فایل را در اختیار داشته باشد.

 

۵- همچنین فایل های پی دی اف را به عنوان دوستداران محیط زیست می شناسند چرا که از قطع درختان برای تولید کاغذ جلوگیری می شود.

 

۶- این فایل تا همیشه می تواند در درایو شخصی شما ذخیره شود بدون آنکه از بین رفته یا کهنه و فرسوده شود.

 

۷- در نهایت مهمترین مزیت دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده دسترسی به محتوای کامل کتاب و بهترین نمونه سوالات تستی و تشریحی با پاسخنامه کامل می باشد که شما را به هدف خود جهت آمادگی برای امتحان می رساند.


ورد و پی دی اف (word و pdf ) قابل سرچ اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم + نمونه سوالات

نمونه سوالات معارف اسلامی 1 + جزوه و کتاب

نمونه سوالات معارف اسلامی 2 + جزوه و کتاب

ورد و پی دی اف ( WORD و PDF ) قابل سرچ معارف اسلامی 2

ورد و پی دی اف ( WORD و PDF ) قابل سرچ اندیشه اسلامی 1

نمونه سوالات فصل به فصل اندیشه اسلامی 1 + جزوه و کتاب

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 + جزوه و کتاب

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 2 ویراست + کتاب و خلاصه کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تفسیر موضوعی قرآن کریم: برگرفته از تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی تدوین علیرضا کمالی

جزوه و نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن علمی کاربرد مکارم شیرازی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تفسیر موضوعی قران کریم جمعی از نویسندگان

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ سیری در عرفان عملی در اسلام

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب همیشه بهار اخلاق و سبک زندگی اسلامی احمد حسین شریفی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم محمد داودی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی احمد حسین شریفی

نمونه سوالات تستی و تشریحی اخلاق اسلامی محمد داودی + کتاب

نمونه سوالات فصل به فصل دانش خانواده و جمعیت ویراست سوم + کتاب و جزوه

PDF (ورد و پی دی اف قابل سرچ )کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات تستی خدمات الکترونیک محمد علی ترکمانی و مهیار صدر علی شجاعی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ خدمات الکترونیک دانشگاه جامع علمی کاربردی

(ورد و پی دی اف قابل سرچ)کارآفرینی محمود احمد پور داریانی ، آصف کریمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اصول سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول سرپرستی ناصر صدرا ابرقویی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

نمونه سوالات قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت ها و قوانین کسب و کار محمدتقی طغرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی رودپشتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مستند سازی محمد حسن زاده ، رضا حسن زاده دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مستندسازی محمد حسن زاده با جواب دانشگاه جامع علمی کاربردی+ کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مبانی کنترل کیفیت علی سلماس نیا دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی + کتاب و جزوه دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرابی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب کنترل پروژه حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات کنترل پروژه سید حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب انقلاب اسلامی ایران مصطفی ملکوتیان

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب ایران؛ دیروز، امروز، فردا؛ تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

نمونه سوالات دفاع مقدس ویراست چهارم مجتبی شربتی و هادی مراد پیری + کتاب و جزوه

نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ امامت منتظر القائم + کتاب و جزوه

نمونه سوالات فصل به فصل تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری + خلاصه و کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری ویراست دوم

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری ویراست دوم

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی فاطمه جان احمد

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب تاریخ امامت ویراست دوم اصغر منتظرالقائم

( ورد و پی دی اف قابل سرچ ) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی زهرا اسلامی فرد

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ درآمدی بر عرفان عملی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ فرهنگ اقوام ایران

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ آشنايي با معماري جهان محمد ابراهيم زارعي

نمونه سوالات درآمدی بر عرفان عملی + کتاب و خلاصه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ درآمدی بر عرفان عملی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ درآمدی بر عرفان عملی

نمونه سوالات تستی و تشریحی انسان در اسلام + خلاصه و کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب ایمنی بهداشت محیط کارعباس شاهسونی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

 

 

تست های گزارش نویسی Pdf کتاب گزارش نویسی سید علی قاسم زاده خلاصه کتاب گزارش نویسی قاسم زاده جزوه درس گزارش نویسی کاردانی دانلود پی دی اف گزارش نویسی دکتر قاسم زاده دانلود رایگان سوالات گزارش نویسی دانلود رایگان نمونه سوالات درس گزارش نویسی دکتر سیدعلی قاسم زاده نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب خرید کتاب گزارش نویسی قاسم زاده خلاصه کتاب گزارش نویسی قاسم زاده دانلود پی دی اف گزارش نویسی دکتر قاسم زاده کتاب گزارش نویسی pdf دکتر سیدعلی قاسم زاده قیمت کتاب گزارش نویسی دانلود کتاب گزارش نویسی راحله انوری pdf کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده pdf دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده pdf علمی کاربردی (قابل سرچ)【مهمترین نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده با جواب  با خرید ‏دانلود رایگان پرسشنامه. ‏دانلود کتاب و مهمترین نمونه… · ‏نمونه سوالات استخدامی درس… نمونه سوالات گزارش نویسی با جواب ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ — دانلود کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده. نمونه سوال گزارش نویسی علمی کاربردی. گزارش نویسی گروه آموزشی آها. نمونه سوالات گزارش نویسی – مدیریت برنامه ریزی فرهنگی گزارش تحقیقی حاصل یافتههای علمی و مستنداتی است که محقق یا گزارش نویس آنها را در لابهلای گزارش خود اعلام میکند. · گزارش توصیفی حاصل تحلیل و ادراکات حسی گزارشگر … تصاویر برای نمونه سوالات گزارش نویسی ضمن خدمت مستندسازی مستند سازي مكاتبات تجاري درس مكاتبات پيام نور قاسم زاده سوآلات ضمن سوالات تستيسوالات مكاتبات خدمت فرهنگيان نوشتن مكاتبات اداري نویسی فنیكارشناسي ارشد کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده pdf علمی کاربردی(قابل  سرچ)(1402) سوالات امتحان درس گزارش نویسی کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی سوالات امتحان درس گزارش نویسی کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی … نمونه سوالات تستی وتشریحی گزارش نویسی سید علی قاسم زاده … نمونه سوالات تستی مستند سازی 1402 علمی کاربردی + کتاب pdf‎ کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده pdf علمی کاربردی(قابل  سرچ)(1402) سوالات امتحان درس گزارش نویسی کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی سوالات امتحان درس گزارش نویسی فنی کارشناسی پیام نور نمونه سوالات درس گزارش نویسی – سری اول .:. سبک زندگی ارزش دانلود جزوات و نمونه سوالات استخدامی آیین نگارش و گزارش نویسی سوالات امتحان درس گزارش نویسی کارشناسی پیام نور + پاسخ … سوالات امتحان درس گزارش نویسی کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال اول 94-93. این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است: دانلود نمونه سوال درس گزارش نویسی فنی پیام نور دانلود نمونه سوال درس گزارش نویسی فنی پیام نور. 1 رای. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. جهت دانلود جدیدترین نمونه سوال و جزوه پیام نور به سایت سلام پیام نور مراجعه … کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید … – وب سایت بهترین … در این مطلب کتاب و نمونه سوالات گزارش نویسی سید علی قاسم زاده pdf علمی کاربردی (قابل سرچ) قرار داده شده که به راحتی میتوانید خریداری کرده و استفاده نمایید. دانلود جزوات و نمونه سوالات استخدامی گزارش نویسی – تسنا 24 ۱ بهمن ۱۳۹۷ — در اکثر دستگاه های اجرایی می باشد لذا نمونه سوالات و جزوات استخدامی گزارش نویسی در این بسته آموزشی ارائه می گردد که حاوی ۱۹۶ نمونه سوال … نمونه سوال آزمون دوره ی آموزشی«گزارش نویسی (1)» ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ — 49نمونه سوال آزمون دوره ی آموزشی«گزارش نویسی (1)» استان: کرمان(رابر) کد دوره: 91005611 مدت دوره: 20ساعت با قابلیت جستجو ویرایش:اول نمونه سوالات گزارش نویسی فنی – سبحان کالا نمونه سوالات گزارش نویسی فنی · تابستان ۹۹ · ۹۸-۹۹-۱ با پاسخنامه تستی · تابستان ۹۸ · ۹۷-۹۸-۲ با پاسخنامه تستی · ۹۷-۹۸-۱ با پاسخنامه تستی · تابستان ۹۷ با پاسخنامه تستی. نمونه سوالات گزارش نویسی پرستاری سوالات اساسی گزارش نویسی نمونه سوالات گزارش نویسی استخدامی جزوه گزارش نویسی pdf نمونه سوالات گزارش نویسی پرستاری با جواب جزوه درس گزارش نویسی کاردانی دانلود نمونه سوالات گزارش نویسی پیام نور Pdf کتاب گزارش نویسی سید علی قاسم زاده

7 دیدگاه برای نمونه سوالات تستی وتشریحی گزارش نویسی سید علی قاسم زاده دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب قابل سرچ

 1. bahar

  فایل های مختلفی که در این سایتتون دارید ، به من در کارهای دانشگاهیم کمک زیادی می کنه.

 2. جاوید

  خوب بودن حتما پیشنهاد میکنم بچه ها

 3. حسام

  دمتون گرم بچه های حتما پیشنهاد میکنم . سایتشون حرف نداره پشتیبانیشونم خیلی خوبه

 4. آبتین

  خوب بود و کامل

 5. آریا مهر

  ممنون از شما بابت فایل کاملاً کاربردی و مفیدی که ارائه دادید. از زحماتتان بسیار سپاسگزارم.

 6. نعمت اله رادی منسب

  خیلی ممنون از شما بابت فایلی که به راحتی قابل استفاده و درک بود. از زحمات شما بسیار قدردانی می‌کنم.

 7. نسترن

  ممنون از سایت پر محتوا و خوب و بروزتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…