30% غیرفعال

نمونه سوالات فصل به فصل تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری + خلاصه و کتاب

245,000ریال

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

توضیحات

نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام دکتر محمد نصیری + خلاصه و کتاب

 

شامل موارد زیر می باشد:

1- نمونه سوالات تستی

2- نمونه سوالات تشریحی 

3- سوالات فصل به فصل نکته به نکته 

4- بیش از 1000 سوال تستی 

5- سوالات آزمون های سال های گذشته 

6- خلاصه کتاب 

7- کتاب قابل چاپ 

8- پاسخ نامه تمام سوالات 

چند مورد از نمونه سوالات تستی تاریخ تحلیلی اسلام دکتر نصیری:

کدام گزینه بیانگر ویژگیهای عرب مستعربه- غیر اصیل – باقیه ، حاضره” می باشد؟
الف) دارای نژاد عرب نبوده و نیاکان آنها از خارج از جزیره العرب به این منطقه آمده اند
ب) سالها قبل از اسلام به دلیل نافرمانی به وسیله بلاهای اسمانی و زمینی از بین رفتند
ج) بیشتر در یمن و دیگر نقاط جنوبی عربستان ساکن بودند
د) هیچکدام

سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf

کدامیک از اقوام زیر جزو اعراب بائده” محسوب نمی شوند؟
الف) خزاعه
ب) عاد
ج) ثمود
د) تبع

کدامیک از اقوام زیر جزو اعراب ” عاربه- اصیل- باقیه ، حاضره محسوب نمی شوند؟
الف) اوس و خزرج
ب) تمیم و قریش
ج) جرهم
د) خزاعه

کدامیک از اقوام زیر جزو اعراب عرب ” مستعربه- غیر اصیل – باقیه ، حاضره” محسوب می شوند؟
الف) تمیم و قریش
ب) قضاعه
ج) مضر
د) همه موارد

سوالات تستی تاریخ تحلیلی اسلام نصیری با جواب

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) رکن عصبیت در یک قبیله برای اعضای قبیله محدودیت ایجاد می کند
ب) رکن عصبیت در یک قبیله همه پیوندها برای حفظ وحدت قبیله قربانی میشد
ج) رکن عصبیت در یک قبیله موجب بروز استبداد مطلق برای روسای قبیله می شود
د) شمارش گور مردگان برای نمایاندن فزونی افراد نمونه ای از رکن حسب قبیله است

کدام گزینه بیانگر طلاق ظهار در بین اعراب جاهلی می باشد؟
الف) تشبیه زن به مادر یا خواهر برای تحریم ابدی
ب) گرفتار کردن زن در بین طلاق و رجوعهای مکرر
ج) سوگند خوردن و بلاتکلیف گذاشتن زن
د) الف و ب

کدام گزینه بیانگر طلاق ضرار در بین اعراب جاهلی می باشد؟
الف) تشبیه زن به مادر یا خواهر برای تحریم ابدی
ب) گرفتار کردن زن در بین طلاق و رجوعهای مکرر
ج) سوگند خوردن و بلاتکلیف گذاشتن زن
د) ب و ج

نمونه سوالات امتحانی تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

کدامیک از مصادیق جاهلیت حکم الجاهلیه” را بیان میکند؟
الف) بی توجهی به وعده و وعیدهای خداوند و بد اندیشی درباره افعال الهی
ب) تاکید بر خواسته های نابجا و تعصب درباره آگاهیهای ناچیز و جانبداری از عقاید نابجا
ج) بی پروایی زنان در جامعه و نمایاندن زیور و آرایشهای زنانه
د) پیروی از حکم و حکومت ناحق ، رفتار خلاف قانون الهی و روی گردانی از دستورات الهی

کدامیک از مصادیق جاهلیت تبرج الجاهلیه ” را بیان میکند؟
الف) بی توجهی به وعده و وعیدهای خداوند و بد اندیشی درباره افعال الهی
ب) تاکید بر خواسته های نابجا و تعصب درباره آگاهیهای ناچیز و جانبداری از عقاید نابجا
ج) بی پروایی زنان در جامعه و نمایاندن زیور و آرایشهای زنانه
د) پیروی از حکم و حکومت ناحق ، رفتار خلاف قانون الهی و روی گردانی از دستورات الهی

نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری با پاسخ

کدام گزینه بیانگر ازدواج صداق” در دوران جاهلیت است؟
الف) ازدواج رایج در همه ادیان الهی است که زمان آن نامعین و مهر آن معین است
ب) شخص همسر خود را در اختیار مرد دارای صفات نیکو می گذاشت تا از او صاحب فرزند شود
ج) ازدواج با دو خواهر در یک زمان
د) پیوند با کنیزان بدون پرداخت مهر

کدام گزینه بیانگر ازدواج اماء” در دوران جاهلیت است؟
الف) ازدواج رایج در همه ادیان الهی است که زمان آن نامعین و مهر آن معین است
ب) شخص همسر خود را در اختیار مرد دارای صفات نیکو می گذاشت تا از او صاحب فرزند شود
ج) ازدواج با دو خواهر در یک زمان
د) پیوند با کنیزان بدون پرداخت مهر

نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام دکتر محمد نصیری

کدام گزینه بیانگر ازدواج مخادنه” در دوران جاهلیت است؟
الف) ازدواج رایج در همه ادیان الهی است که زمان آن نامعین و مهر آن معین است
ب) شخص همسر خود را در اختیار مرد دارای صفات نیکو می گذاشت تا از او صاحب فرزند شود
ج) مردی ، زنی را و یا زنی ، مردی را به دوستی می گرفت
د) پیوند با کنیزان بدون پرداخت مهر

اولین اقدام مشرکان چه بود؟
الف) انجام اقدام بر علیه بنیان فکری نهضت
ب) نیرنگهای مردم فریب و مجمع تهمت هماهنگ
ج) استفاده از شگردهای مسالمت آمیز
د) انجام اقدام بر علیه حامیان نهضت

دانلود نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری با جواب

مشرکان در راستای اقدام بر علیه بنیان فکری نهضت برای مقابله با دعوت پیامبر اکرم ص چه اقدامی انجام دادند؟
الف) تفتیش عقاید مسلمانان و یا تحریم تجاری و شکنجه آنها
ب) اقدام علیه قرآن مانند تحریم و سر و صدا کردن در هنگام تلاوت آن و ….
ج) بی واسطه با پیامبر گفتگو کرده و به ایشان وعده ثروت و فرمانروایی و …دادند
د) ملاقات با ابوطالب و درخواست از وی جهت بازداشتن پیامبر از ادامه دعوت

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) پیامبر در مراسم حج سال یازدهم بعثت با افراد قبیله اوس و خزرج دیدار کردند
ب) نماینده اعزامی پیامبر به یثرب برای تبلیغ اسلام بنی عامر بود
ج) دیدار عقبه دوم در شب سیزدهم ذی الحجه روی داد
د) در عقبه دوم دوازده نقیب با مشورت یثربیان توسط پیامبر انتخاب و معرفی شدند

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) پیامبر پس از خروج از منزل برای هجرت به طرف غار ثور رفت
ب) پیامبر برای تبلیغ اسلام در سال دهم بعثت به طایف سفر کرد
ج) در سفر پیامبر به طائف فقط عدناس نصرانی از خدمتکاران دو تن از بزرگان قریش ایمان آورد
د) کارسازترین سلاح پیامبر در دعوت به اسلام ، امانت داری او بود

نمونه سوالات تستی کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

کدامیک از تعاریف زیر مفهوم مهاجر را از دید جامعه شناسی بیان می نماید؟
الف) کسی است که از محدوده حکومت طاغوت و استبداد خارج شود تا بتواند معاشرت و عبادتش را متناسب با شریعت خود انجام دهد
ب) کسی است که با انگیزه شغلی و حرفه ای یا علل طبیعی و یا به منظور بهره برداری از مواهب خدماتی به منطقه دیگری کوچ کند
ج) کسی است که به سبب گرایشهای سیاسی و اجتماعی در وطن خود از امنیت جانی و مالی برخوردار نیست و به سرزمین دیگر می گریزد
د) کسی است که از جامعه جاهلی گسسته و برای پیوستن به جامعه ای متکامل و تعالی بخش تلاش می کند

کدامیک از تعاریف زیر مفهوم مهاجر را از دید آموزه های دینی بیان می نماید؟
الف) کسی است که از محدوده حکومت طاغوت و استبداد خارج شود تا بتواند معاشرت و عبادتش را متناسب با شریعت خود انجام دهد
ب) کسی است که با انگیزه شغلی و حرفه ای یا علل طبیعی و یا به منظور بهره برداری از مواهب خدماتی به منطقه دیگری کوچ کند
ج) کسی است که به سبب گرایشهای سیاسی و اجتماعی در وطن خود از امنیت جانی و مالی برخوردار نیست و به سرزمین دیگر می گریزد
د) کسی است که از جامعه جاهلی گسسته و برای پیوستن به جامعه ای متکامل و تعالی بخش تلاش می کند

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) پیامبر پس از ورود به مدینه در بطور موقت منزل ابو ایوب به سر برد
ب) تاسیس مسجدالنبی اولین و مهمترین اقدام عملی پیامبر برای پیوند دین و دانش بود
ج) دو قبیله اوس خزرج و مهاجران مکه زیربنا و هسته مرکزی امت اسلامی در مدینه بودند
د) به روزی که پیامبر وارد مدینه شد یوم الانذار گویند

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف) پیامبر در سال هفتم هجرت نامه ای را برای خسرو پرویز امپراتور ایران ارسال و او را به یکتاپرستی دعوت کرد
ب) قیصر روم پس از خواندن نامه پیامبر به آن بی احترامی کرد
ج) نجران تنها منطقه حجاز بود که مردم آن از بت پرستی دست کشیده و مسیحی شده بودند
د) فرستادگان اسقف نجران به سرپرستی 
سه” برای بررسی نشانه های نبوت پیامبر به مدینه رفتند و در هایت پیشنهاد مباهله دادند.

 

 

سوالات تاریخ تحلیلی اسلام pdf با جواب نمونه سوالات فصل به فصل تاریخ تحلیلی محمد نصیری سوالات تستی فصل به فصل تاریخ تحلیلی با جواب نمونه سوال تاریخ تحلیلی اسلام دانشگاه آزاد سوالات تاریخ تحلیلی محمد نصیری ویراست دوم پاسخ سوالات کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری نمونه سوالات تاریخ تحلیلی اسلام پیام نور نمونه سوالات تستی فصل چهارم تاریخ تحلیل پاسخ سوالات تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری ویراست دوم pdf سوالات تاریخ تحلیلی اسلام pdf نمونه سوال تستی تاریخ تحلیلی اسلام دانشگاه آزاد سوالات تستی تاریخ تحلیلی اسلام نصیری با جواب رایگان سوالات تشریحی تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری دانلود رایگان کتاب تاریخ تحلیلی خرید کتاب تاریخ تحلیلی اسلام جعفر شهیدی تاریخ تحلیلی اسلام جعفر شهیدی pdf

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه سوالات فصل به فصل تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری + خلاصه و کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

error: امکان کپی برداری وجود ندارد!!!
Cart
Your cart is currently empty.