34.1% غیرفعال

نمونه سوالات مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

145,000ریال

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

توضیحات

نمونه سوالات  مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 

1- شامل نمونه سوالات تستی سال های گذشته با جواب

2- شامل جزوه خلاصه 

این پکیج شامل مهمترین و سخت ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

چند مورد از نمونه سوالات امتحان مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری علمی کاربردی با جواب

۱) کدامیک از عوامل تاثیر گذار در حل مساله نیست؟

۱- عوامل عقلانی

۲- عوامل اجتماعی

۳- عوامل روان شناختی

۴- عوامل خلاقیت ☑

 

۲) کسانی که به نوعی در تصمیم تاثیر می گذارند جزء کدام یک از عوامل تاثیر گذار در حل مسله است؟

۱- عوامل عقلانی

۲- عوامل اجتماعی ☑

۳- عوامل روان شناختی

۴- عوامل فرهنگی

 

۳) متخصصان علوم فتاری معتقد به کمک کدام ساختار اهمیت و پیچیدگی مسائل به هر اندازه که باشد برخورد کرد؟

۱- ساختار کلی نگری

۲- ساختار طبقه بندی شده ☑

۳- ساختار تحلیل مسئله

۴- ساختار نموداری

 

۴) کدام گزینه از مراحل فرآیند حل مسئله مربوط به مسئله یابی می باشد؟

۱- فعالیت های مربرط به تشخیص وجود مسائل و مشخص نمودن

۲- فعالیت های مربرط به تعریف و شناسایی مشکل اهمیت آنها

۳- فعالیت های مربرط به ساختن و یافتن راه حل ها و بدیهیات

۴- ۱و۲ ☑

 

۵) با کدام روش کمک میکند تا بطور واضح و دقیق فکر کنیم و بتوانیم با موضوع بطور موثر ارتباط بر قرار کنیم؟

۱- کلی نگری

۲- تحلیل مسئله

۳- مکتوب شدن تعریف ☑

۴- ساختن و یافتن راه حل ها

 

۶) عوامل که موجب شکست در حل مسئله می شود.

۱- فرآیند تصمیم گیری نادرست

۲- عدم وجود اطلاعات یا وجود اطلاعات نادرست

۳- اجرای ناقس یا نادرست

۴- تمام موارد ☑

 

۷) کدام مورد زیر از روش مستقیم مسئله یابی رسمی نمی باشد؟

۱- از طریق مشتریان ☑

۲- تغییر در روندهای قبلی

۳- انحراف از برنامه های تدوین شده

۴- رقبا

 

۸)  طبق بررسی های انجام شده مشخص شده چند درصد از مدیران قبل از دریافت اطلاعات از طریق  مجاری رسمی از کانال های غیر رسمی از وجود مسئله و مشکل آگاه بوده اند؟

۱- ۸۰ درصد ☑

۲- ۷۰ درصد

۳- ۶۰ درصد

۴- ۵۰ درصد

 

۹) در کدام روش برای تصمیم گیری گروهی را انتخاب می کنند ونظر آنها طی پرسشنامه ای جویا می شوند؟

۱- تکنیک گروه اسمی سا گروه کاغذی

۲- تکنیک دلفی ☑

۳- شیوه طوفان مغزی

۴- روش اکتشافی- ابداعی

 

۱۰) در کدام روش نظرها جمع آوری و طبقه بندی شده و در تابلویی در معرض دید همگان قرار می گیرد بدون این که مشخص باشد متعلق به چه کسانی است؟

۱- تکنیک گروهی اسمی یا گروه کاغذی ☑

۲- تکنیک دلفی

۳- شیوه طوفان مغزی

۴- روش اکتشافی – ابداعی

 

۱۱) در کدام تکنیک کمک شایانی به شناسایی قالبهای ذهنی پنهان خود و دیگران می کند؟

۱- تکنیک گروه اسمی یا گروه کاغذی

۲- تکنیک دلفی

۳- وارونه سازی مسائله ☑

۴- شیوه طوفان مغزی

 

۱۲) اساس تصمیم گیری است.

۱- مسئله یابی

۲- مسئله

۳-وجود اطلاعات ☑

۴- مشکل

 

۱۳) کدامیک از گزینه ها در رابطه با تصمیمات غیر تکراری صحیح می باشد؟

۱- اینگونه تصمیمات، تصمیماتی هستند که تا کنون پیش نیامده

۲- مستلزم نوعی فرآیند ابداعی و اکتشافی است.

۳- نیازمند خلاقیت، ابتکار، ابداع، کشف و نوع آوری می باشد.

۴- همه موارد ☑

 

۱۴) در این وضعیت، دردسترس بودن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد برای مدیر این اطمینان را حاصل می نماید که چه اتفاقی در آینده می افتد.

۱- موقعیت اطمینان ☑

۲- موقعیت مخاطره

۳- موقعیت عدم اطمینان

۴- موقعیت دشوار

 

۱۵) اگر یک مدیر علاقه به مسائل سیاسی داشته باشد.

۱- معمولا او درباره مسائلی چون تولید، سود و ارزیابی تصمیم می گیرد.

۲- ممکن است به بازدهی سازمان در سازمان در بلند مدت علاقه مند باشد.

۳- ممکن است بیشتر تمایل به رقابت با سایر رقبا و سازمان اه یا بیشترفت شخصی خودش داشته باشد. ☑

۴- همه موارد

 

۱۶) مدیر که مایل به رقابت باسازمانهای دیگر است جز کدام گروه از مدیران میباشد؟

۱- مدیر علمی

۲- مدیر مادی گرا

۳- مدیر سیاسی نگر ☑

۴- مدیر اجتماعی

 

۱۷) پیش آمدن حوادثی نظیر اتش سوزی ور شکستگی که نیاز به تصمیم گیری فوری دارد چه نام دارد؟

۱- تهدید

۲- بحران ☑

۳- غافلگیری

۴- مسئله

 

۱۸) اگر مدیر با مسئله ای مهم و مشکل مواجه شود که تصمیم گیری در مورد آن ضروری باشد گفته می شود مدیر در چه وضعیتی حل مسئله قرار می گیرد؟

۱- وضعیت حل مسئله ☑

۲- وضعیت مسئله یابی

۳- وصعیت بحران

۴- رضعیت حل مشکل

 

۱۹) برای رسیدن به راه حل فرآیند منطقی مسئله بایستی کدام عوامل را دنبال کرد؟

۱- شناسایی وضعیت و ایجاد بدیل

۲- ارزیابی و انتخاب

۳- اجرایی و پیگیری

۴- همه موارد ☑

 

۲۰) گروهی از عناصر به هم پیوسته که با هم در ارتباط و تعامل هستند و برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش می کند را چه می نامند؟

۱- سیستم ☑

۲- فرآیند

۳- مسئله

۴- کارشناسان

 

۲۱) ورودی،فرایند و خروجی از اجزای کدام گزینه می باشد؟

۱- خروجی

۲- فرآیند

۳- بازخورد ☑

۴- ورودی

 

۲۲) افراد درچه شرایطی دچار مسائله میشوند؟

۱- زمانی که در راه رسیدن به اهداف با موانع رو به رو شوند ☑

۲- زمانی که در وضعیت موجود دچار مشکل شوند

۳- زمانی که انتخاب پاسخ مناسب مشکل باشد

۴- همه موارد

 

۲۳) نورمن مایر برای ارزیابی موثر بودن تصمیم گرفته شده کدام معیار را تعریف نموده است؟

۱- کیفیت عینی تصمیم

۲- پذیرش تصمیم گرفته توسط مجریان

۳- یافتن راه حل ها و شقوق ممکن

۴- ۱و۲ ☑

 

۲۴) در کدام مقابله فرد سعی میکند کاری انجام دهد تا استرس را از میان بردار،کاهش دهد یا آن را تحمل کند؟

۱- مقابه های مسئله مدار ☑

۲- مقابله های هیجان مدار

۳- مقابله های استرس مدار

۴- مقابله های مشکل مدار

 

۲۵) کدام یک از گزینه های زیر نشان دهنده شرایطی است که مدیر انواع راه حل های مختلف را می شناسد، ضمن تعریف مسئله، به آسانی می تواند تصمیم گیری نماید؟

۱- عدم اطمینان

۲-اطمینان ☑

۳- ابهام

۴- ریسک

 

۲۶) کدام گزینه در فرآیند تصمی گیری صحیح می باشد؟

۱- به فرایندهای ذهنی گفته می شود.

۲- در پرتو فرهنگ، ادارکات، اعتقاد و ارزش ها نگرش ها، شخصیت، دانش و بینش فرد صورت می گیرد.

۳- فرایند ارزش یابی گزینه ها و راه های موجود، بررسی و پیش بینی پی آمدهای هر یک از آنها برای رسیدن به هدف و در نهایت، انتخاب است.

۴- همه موارد ☑

 

۲۷) به معنای یافتن پاسخ رضایت بخش است که ممکن است ضرورتأ بهترین راه قابل دسترسی نباشد، بلکه انتخابی است که به اقتضای شرایط، نظر محدودیت های زمانی ز یا فقدان شناخت واقعی از مسائله، انجام می گیرد.

۱- حل مشکل

۲- رفع مشکل ☑

۳-دفع مشکل

۴- جذب یا هضم مشکل

 

۲۸) کدام یک از”طبقه بندی تصمیم گیری از نظر سطح دسترسی به اطلاعات” نیست؟

۱- تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل

۲- تصمیم گیری در شریط ریسک

۳- تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

۴- تصمیم گیری در شرایط نامساعد ☑

 

۲۹) کدام گزینه از ” موانع حل مسئله توسط مدیران ” نیست؟

۱- اجتناب آرام و عدم تصمیم گیری

۲- تغییرآرام و اجتناب دفاعی

۳- مشکل آرام و آمادگی دفاعی  ☑

۴- ترس از عدم حل مسئله

 

 ۳۰) با یک نگاه به کدام نمودار، تمام افراد می توانند ببیند که دو یا سه عامل بیشترین مشکلات را به وجود آورده اند؟

۱- نمودار پراکندگی

۲- روش پارتو ☑

۳- روش نمودار استخوان ماهی

۴- روش هیستوگرام

 

۳۱) در هنگام بررسی یک مشکل یا مسئله بایستی به این عوامل توجه داشت؟

۱- عوامل فرهنگی

۲- عوامل اجتماعی

۳- عوامل روان شناختی

۴- همه موارد ☑

 

۳۲) فرهنگ کشور، منطقه یا سازماندهی که در آن حضور دارند جزء کدام یک از عوامل تاثیر گذار در حل مساله است؟

۱- عوامل عقلانی

۲- عوامل اجتماعی

۳- عوامل روان شناختی

۴- عوامل فرهنگی ☑

 

۳۳) کدام گزینه از عوامل تاثیر گذار در حل مساله نمی باشد؟

۱- فرهنگی- سیاسی ☑

۲- عقلایی- روان شناختی

۳- اجتماعی- فرهنگی

۴- عقلایی- اجتماعی

 

۳۴) اولین مرحله از روند فرآیند حل مسئله کدام گزینه است؟

۱- تشخیص وجود مسئله و اهمیت آن ☑

۲- رسیدن به یک تعریف مناسب

۳- تعریف را روی کاغذ بنویسیم

۴- تعریف و شناسایی

 

۳۵) در شناخت مسئله کدام عامل موثر است؟

۱- هدف

۲- موقعیت

۳- دیدگاه

۴- همه مواد ☑

 

۳۶) برای اینکه بدانیم مسئله در سازمان وجود دارد یا خیر، از کدام روش می توان به آن پی برد؟

۱-مسئله یابی رسمی

۲- مسئله یابی غیر رسمی

۳- مسئله یابی طبقه بندی شده

۴- ۱و۲ ☑

 

۳۷) کدام مورد زیر از روش غیر مستقیم مسئله یابی رسمی نمی باشد؟

۱- از طریق مشتریان

۲- از طریق کارکنان

۳- از طریق مافوق

۴- انحراف از برنامه های تدوین شده ☑

 

۳۸) روش های معمول برای تشخیص و تعیین مسئله کدام گزینه می باشد؟

۱- اتکا به تجربه، قدرت قضاوت و خلاقیت خود مدیر

۲- استفاده از تفکر گروهی و اشتراک مساعی مدیران و کارکنان

۳- استفاده از تکنیک ها و شیوه ها خاص

۴- هممه موارد ☑

 

۳۹) در کدام روش نظرها را طبقه بندی می کنند و برای تمام اعضای گروه می فرستند. اعضای گروه نضرهای ابراز شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و به آنها امتیاز می دهند؟

۱- تکنیک دلفی ☑

۲- شیوه طوفان مغزی

۳- وارونه سازس مسئله

۴- تکنیک گروه اسمی یا گروه کاغذی

 

۴۰) در کدام روش اعضاء به بحث و گفتگو نقد و برسی نظرهای اعلام شده می پردازند. و با رای کتبی به تصمیم گیری می پردازند؟

۱- تکنیک دلفی

۲- وارونه سازی مسئله

۳- رش اکتشافی- ابداعی

۴- تکنیک گروه اسمی یا گروه کاغذی ☑

 

۴۱) با استفاده از کدام تکنیک، ترس از شکست فرد کاهش و توان فرد برای فرار از نگرش به شیوه متداول افزایش می یابد؟

۱- شیوه طوفان مغزی

۲- وارونه سازی مسئله ☑

۳- تکنیک گروه اسمی یا گروه کاغذی

۴- تکنیک دلفی

 

۴۲) کدامیک از گزینه ها از انواع تصمیم نمی باشد؟

۱- تصمیماتی را که ما اتخاذ می کنیم

۲- یا قبلا اتفاق افتاده و تکراری می باشد

۳- یا به اندازه کافی تکرار نشده است.

۴- یا برای آخرین بار اتفاق افتاده ☑

 

۴۳) کدام گزینه از موقیت های تصمیم گیری نمی باشد؟

۱- موقعیت دشوار ☑

۲- موقعیت مخاطره

۳- موقعیت اطمینان

۴- موقعیت عدم اطمینان

 

۴۴) کدام شخص متذکر شده نوع مسائل و موقعیت هایی را که مدیران کاربر روی آنها انتخاب می کنند، متاثر از ارزش ها و زمینه های قبلی آنان است

۱- جان دیویی

۲- هر برت سایمون

۳- گوتر تاکیوری ☑

۴- جرج هویر

 

۴۵) مدیری که مایل به رقابت با سازمانهای دیگر است جز کدام گروه از مدیران می باشد؟

۱- مدیر مادی گرا

۲- مدیر سیاسی نگر ☑

۳- مدیر علمی نگر

۴- ۱و۲

 

۴۶) از طریق جریانی از داده های شفاهی که بصورت مکرر و مبهم است ودر نتیجه، انباشتگی حوادث چندگانه آشکار میشود.

۱- بحران

۲- مسئله ☑

۳- موقعیت

۴- همه موارد

 

۴۷) کدام  مدیران در فرآیند حل مسئله موافق هستند؟ 

۱- مدیرانی که از شیوه طوفان مغزی و با استفاده از نضرات کارکنان نسبت به حل مسئله اقدام نموده اند.

۲- مدیرانی که منطقی،علمی و با استفاده از نظرات کارشناسان نسبت به حل مسئله اقدام نموده انی. ☑

۳- مدیرانی با تجربه و پشکار و با استفاده از نظرات کارسناشان نسبت به حل مسئله اقدام نموده اید.

۴- مدیرانی که خلاقیت و نو آوری با استفاده از نظرات کارشناسان نسبت به حل مسئله اقدام نموده اند.

 

۴۸) صحیح ترین و میطقی ترین و شفاف ترین پاسخ برای حل هر مساله راه حل ها می باشد.

۱- روشهای قدیمی

۲- توصیه های کارشناسان

۳- روش آزاد تجربه ☑

۴- تعیین مرجع تصمیم گیری

 

۴۹) تعرف مسئله، تشخیص اهداف، تصمیم، تشخیص علل کدام مرحله از فرایند منطقی حل مسئله می باشد؟

۱- شناسایی وضعیت ☑

۲- ارزیابی و انتخاب

۳- اجرایی و پیگیری

۴- ایجاد بدیل

 

۵۰) اجراء سیستم از کدام جزء تشکیل شده است؟

۱- ورودی و خروجی

۲- فرایند

۳- بازخورد

۴- همه موارد ☑

 

توجه فرمایید این سوالات برای مطالعه می باشند و برای آمادگی قبل از امتحان.

 

 

دانلود کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار سعید میرواحدی جزوه مهارت ها و قوانین کسب و کار مهارتها و قوانین کسب و کار علمی کاربردی pdf کتاب مهارتها و قوانین کسب و کار مرکز نشر دانشگاهی خلاصه کتاب مهارتها و قوانین کسب و کار مهارت ها و قوانین کسب و کار سید سعید میرواحدی پی دی اف قابل سرچ احکام کسب و کار نمونه سوالات مهارتها و قوانین کسب و کار میرواحدی دانلود رایگان کتاب مهارتها و قوانین کسب و کار pdf پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار مهارتها و قوانین کسب و کار علمی کاربردی pdf خلاصه کتاب مهارتها و قوانین کسب و کار جزوه مهارت ها و قوانین کسب و کار کتاب مهارتها و قوانین کسب و کار انتشارات ادیبان روز کتاب مهارت های کارآفرینی مهارت های لازم برای راه اندازی کسب و کار جزوه مهارت ها و قوانین کسب و کار خلاصه مدیریت کسب و کار و بهره وری طغرایی نمونه سوالات مهارتها و قوانین کسب و کار میرواحدی کتاب مهارتها و قوانین کسب و کار علمی کاربردی کتاب مهارتها و قوانین کسب و کار مرکز نشر دانشگاهی کتاب مهارت ها و قوانین کسب و کار مهدی سعیدی کیا پاورپوینت مهارتها و قوانین کسب و کار دانلود pdf کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

error: امکان کپی برداری وجود ندارد!!!
Cart
Your cart is currently empty.