39%

نمونه سوالات معارف اسلامی 1 + جزوه و کتاب

قیمت اصلی 270,000ریال بود.قیمت فعلی 165,000ریال است.

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

افزدون به علاقه مندی ها مقایسه کنید

توضیحات

نمونه سوالات معارف اسلامی 1 اثر دکتر محمد سعیدی مهر و دکتر امیر دیوانی به همراه جزوه و کتاب

 

شامل موارد زیر می باشد:

1- کتاب قابل چاپ 

2- جزوه و خلاصه کتاب که شامل 255 نکته می باشد

3- شامل بیش از 200 سوال تستی 

4- به همراه جواب سوالات 

 

توضیحات

سوالات تستی معارف اسلامی ۱ مجموعه ای از سوالات تستی طراحی شده از درس عمومی معارف اسلامی ۱ به همراه پاسخ درست تمامی این سوالات تستی می باشد.

پاسخنامه ی مربوط به مجموعه سوالات تستی معارف اسلامی ۱ در صفحات انتهایی و در یک جدول به صورت مرتب همراه دو ستون به شرح شماره سوال و گزینه ی صحیح وجود دارد.

مجموعه سوالات تستی معارف اسلامی ۱ شامل ۲۵۰ سوال تستی می شود که تمامی سرفصل ها و مباحث درسی معارف اسلامی ۱ را شامل می شود.

عمده سوالات طراحی شده در مجموعه سوالات تستی معارف اسلامی ۱ برگرفته از کتاب معارف اسلامی ۱ اثر محمد سعیدی مهر و دکتر امیر دیوانی می باشد.

از همین رو دانشجویانی که این کتاب به عنوان منبع امتحانی آن ها معرفی شده است می توانند از مجموعه سوالات تستی معارف اسلامی ۱ نیز به عنوان یک منبع نمونه سوال امتحانی نهایت بهره را ببرند.

 

چند مورد از  سوالات معارف اسلامی ۱ محمد سعیدی مهر:

………………. به نقادی عقل گرایی پرداخت و بدین نتیجه رسید که عقل نظری از اثبات وجود خداوند ناتوان است.

الف) کانت    ب) دکارت    ج) لایبنیتس   د) اسپینوزا

جواب گزینه الف. ایمانوئل کانت. ص ۱۵ کتاب.

 

 

کدام گزینه منابع مکمل شناخت انسانی اند که با اتکا بر آنها، آدمی می تواند به مجموعه ای کاملتر و منسجم تر از حقایق، معرفت پیدا کند؟

الف) دین و اخلاق     ب) وحی و معرفت

ج) وحی و عقل    د) دین و عقل

جواب گزینه ج. وحی و عقل بویژه عقل کلی که قدر به درک امور فراتجربی است. ص ۲۶ کتاب

 

 

نقطه آغازین این راه خدایابی فطری است که از آن به راه فطرت یاد می شود مراحل پیشرفته این طریق به گروه خاصی از عارفان روشن ضمیر اختصاص دارد. منظور کدام گزینه است؟

الف) راه عقل     ب) راه تجربه     ج) راه دل    د) راه نفس

جواب گزینه ج. راه دل. ص ۴۱ کتاب.

 

 

گاه آدمی با مشاهده دقیق و اندیشه ورزی در اوصاف و روابط پدیده های تجربی به وجود خداوند و اوصاف او مانند علم حکمت و قدرت رهنمون می گردد این راه، ……………. نامیده می شود.

الف) راه دل     ب) راه عقل     ج) راه تجربه    د) راه نفس

جواب گزینه ج. گاه آدمی با مشاهده دقیق و اندیشه ورزی در اوصاف و روابط پدیده های تجربی به وجود خداوند و اوصاف او مانند علم، حکمت و قدرت رهنمون می گردد این راه از آنجا که بر مشاهده جهان طبیعت و مطالعه تجربی پدیده های طبیعی استوار است راه تجربه نامیده می شود. ص ۴۸ کتاب

 

 

موجود ممکن موجودی است که وجودش ……………… به موجودی دیگر است؛ وجود واجب الوجود وجودی ……………….. است.

الف) وابسته – غیروابسته

ب) وابسته – وابسته

ج) غیروابسته – وابسته

د) غیروابسته – غیروابسته

جواب گزینه الف. ص ۵۲ کتاب.

 

 

گروهی بر این باورند که نه تنها معنای اوصاف در کاربرد الهی و غیر الهی آن متفاوت است بلکه اساسا آدمی راهی به سوی درک معانی صفات الهی ندارد. منظور کدام دیدگاه می باشد؟

الف) دیدگاه اول     ب) دیدگاه دوم     ج) دیدگاه سوم     د) دیدگاه چهارم

جواب گزینه الف. دیدگاه اول. ص ۶۳ کتاب.

 

 

مقصود از ………………….. آن است که اگر اراده او به انجام فعلی تعلق پذیرد آن را انجام می دهد و اگر ترک فعلی را اراده کند آن را ترک کند.

الف) قدرت الهی           ب) حکمت الهی

ج) قدرت مطلق            د) حکمت مطلق

جواب گزینه د. مقصود از قدرت الهی آن است که اگر اراده او به انجام فعلی تعلق پذیرد آن را انجام میدهد و اگر ترک فعلی را اراده کند آن را ترک کند. ص ۷۰ کتاب

 

 

کدام یک از مصادیق محال عادی می باشد؟

الف) تبدیل عصای چوبین به مار

ب) شفای بیمار بدون دارد

ج) سخن گفتن جمادات

د) همه موارد

جواب گزینه د. محال عادی امری است که وقوع آن تنها با نظر به قوانین شناخته شده طبیعت ناممکن می نماید اما تحقق آن نه ذاتا ممتنع است و نه مستلزم محال ذاتی است. تبدیل عصای چوبین به مار، شفای بیمار بدون دارو و سخن گفتن جمادات نمونه هایی از محالات عادی اند. ص ۷۲ کتاب

 

 

کدام گزینه در مورد مفهوم شی صحیح است؟

الف) مفهوم شی بر محالات عقلی صدق نمی کند

ب) نقصان و کاستی به قابل بازمی گردد نه فاعل

ج) نقصان و کاستی به فاعل باز می گردد نه قابل

د) گزینه الف وب

جواب گزینه د. اصولا مفهوم شی بر محالات عقلی صدق نمی کند تا آنکه مشمول تعابیر قرآنی نظیر ان الله علی کل شی ء قدیر گردند به دیگر سخن در این جا نقصان و کاستی به قابل باز می گردد نه فاعل. ص ۷۳ کتاب

 

 

کدام گزینه در مورد حیات خداوند صحیح است؟

الف) حیات خداوند برخلاف حیات آفریدگانش حادث نیست و به تبع ازلیت ذات الهی حیات او نیز ازلی است

ب) صفتی عرفی و خارج از ذات نیست عین ذات او است

ج) به تبع ذات غیرمتناهی و نامحدود است

د) همه موارد

جواب گزینه د. حیات خداوند برخلاف حیات آفریدگانش حادث نیست بلکه به تبع ازلیت ذات الهی حیات او نیز ازلی است و صفتی عرضی و خارج از ذات نیست بلکه عین ذات اوست از این رو به تبع ذات غیرمتناهی و نامحدود است. ص ۷۶ کتاب.

 

 

کدام یک از نتایج مهم پذیرش حکمت الهی است؟

الف) نظام هستی را بهترین نظام ممکن (نظام احسن) بدانیم

ب) جهان با تمام گستره بی کرانش فعل خداست

ج) حکمت الهی اقتضا دارد که فعل او به بهترین صورت ممکن انجام پذیرد

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۷۹ کتاب.

 

 

با توجه به آیه فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا به کدام یک از فواءد شرور در حیات فردی و جمعی انسانها اشاره دارد؟

الف) شکوفا شدن استعدادها    ب) آزمون الهی

ج) بیدارگری    د) قدرت شناسی نعمت های الهی

جواب گزینه الف. ص ۸۲ کتاب.

 

 

آیه ظهر الفساد فی‌البر والبحر بما کسبت آیدی الناس در رابطه با کدام گزینه می باشد؟

الف) تاثیر آدمی در بروز حوادث ناگوار

ب) عدل الهی

ج) هدف نهایی افرینش

ج) حکیمانه بودن آفرینش آسمانها و زمین

جواب گزینه الف. قرآن نیز تاثیر اعمال آدمی را دربروز حوادث ناگوار هشدار داده است. به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است. ص ۸۵ کتاب.

 

 

خداوند از یک سو در وضع تکالیف و جعل قوانینی که سعادت بشر در گرو آن است اهمال نمی ورزد و از سوی دیگر هیچ انسانی را به عملی که بیش از توانایی و طاقت او است مکلف نمی سازد کدام عدل الهی می باشد؟

الف) عدل تکوینی    ب) عدل تشریعی    ج) عدل جزایی    د) گزینه الف وج

جواب گزینه ب. ص ۸۶ کتاب.

 

 

کدام گزینه صحیح است؟

الف) فیض خداوند نامحدود است    ب) ظرفیت و قابلیت آفریدگان او محدود است

ج) محدودیت نیز از ویژگی های جدایی ناپذیر عالم به شمار می اید

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۸۸ کتاب.

 

 

خداوند مقتضی نیازمندی آن به محل مفروض خود است در حالی که خداوند وجودی نامحدود دارد و غنی مطلق است کدام صفت سلبی می باشد؟

الف) نفی اتحاد باغیر    ب) نفی رویت حسی

ج) نفی حلول              د) نفی جسمانیت

جواب گزینه ج. ص ۹۲ کتاب.

 

 

کدام یک بیانگر یکی از ابعاد کرامت ذاتی انسان و برتری او بر دیگر موجودات هستی است؟

الف) خلقت استثنایی اولین فرد انسانی به دست خدا

ب) بهشت برین     ج) دیدار با خدا     د) بعد جسمانی انسان

جواب گزینه الف. ص ۹۶ کتاب.

 

 

کدام گزینه در مورد ساحت روح آدمی صحیح می باشد؟

الف) می تواند پس از مرگ مستقل از بدن جسمانی به حیات خود ادامه دهد

ب) بقای روح پس از متلاشی شدن بدن ضامن استمرار وجودی آدمی است

ج) در میان دو ساحت وجود انسان اصالت با گوهر روحانی است

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۹۸ کتاب.

 

 

کدام گزینه در مورد امانت الهی صحیح می باشد؟

الف) انسان تنها موجودی است که بار سنگین امانت الهی را بردوش کشیده است

ب) مفسران امانت را اختیار یا کمالی دانسته که آدمی در سایه گزینش های اختیاری خویش بدان دست می یازد

ج) سایر مخلوقات کمال خویش و بار مسولیت انتخاب خویش را خود بر دوش نمی کشند

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۰۱ کتاب.

 

 

کدام یک در صورتی که به درستی فهم شوند هیچ گونه تعارضی با اصل اختیار ندارند؟

الف) آموزه های دینی در باب اوصاف الهی

ب) شبهه ناسازگاری علم الهی با اختیار انسان

ج) افعال غیر اختیاری

د) حوزه ای که خارج از اختیار آدمی است و وظیفه انسان دین باور در برخورد با آن چیزی جز تسلیم و خرسندی نیست

جواب گزینه الف. ص ۱۰۷ کتاب. آموزه های دینی در باب اوصاف الهی در صورتی که به درستی فهم شوند هیچ گونه تعارضی با اصل اختیار ندارند

 

 

نمازگزار کدام عبارت را بیان می کند تا اعتراف به ناتوانی از توصیف خداوند و گواهی به یگانگی او در قلبش بیش از پیش استقرار یابد؟

الف) اشهد ان محمدا رسول الله

ب) لااله الا الله

ج) حی علی الفلاح

د) حی العلی خیرالعمل

جواب گزینه ب. ص ۱۱۶ کتاب. ظاهر قیام برپا داشتن بدن به صورت مستقیم و به دور از اعوجاج و کژی در مقابل پروردگار است و باطن آن برپرداشتن قاب خویش از مقام عبودیت و قرارگرفتن در صراط مستقیم انسانیت و پرهیز از هرگونه افراط وتفریط و انحراف

 

 

باطن……… آن است که نمازگزار به مقام ذلت و مسکنت در برابر پروردگار وارد می شود و انواع عظمت ربوبی را مشاهده می کند؟

الف) رکوع      ب) سجده      ج) اقامه     د) قرائت

جواب گزینه الف. ص ۱۱۸ کتاب. باطن رکوع آن است که نمازگزار به مقام ذلت و مسکنت در برابر پروردگار وارد می شود و انوار عظمت ربوبی را مشاهده می کند رکوع مشتمل بر تسبیح، تعظیم و تحمید پروردگار است

 

 

تفکیک غیب از شهادت بدین معناست که……..

الف) هستی در عالم طبیعت محدود نمی گردد

ب) عالم محسوسات تنها یکی از عوالم هستی و فی‌الواقع پست ترین آن هاست

ج) عوالم برتری وجود داردکه به ادراک حسی در نمی آیند

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۲۴ کتاب.

 

 

کدام یک از نتایج اعتقاد آدمی به اصل هدفمندی عالم و عبث نبودن آفرینش می باشد؟

الف) هرگز جایی برای اندیشه های پوچ انگارانه نمی گشاید

ب) همواره می کوشد ساز حیات خویش را با آهنگ کلی آفرینش موزون سازد

ج) جهان و زندگانی در آن را لغو و بیهوده نمی یابد

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۲۶ کتاب.

 

 

از ویژگی های جهان شناسی اسلامی در کدام گزینه بیان شده است؟

الف) هیچ گاه پدیده های عالم منزل و جدا از آفریدگار خود دیده نمی شود

ب) همواره به ارتباط جهان با مبدا فاعلی آن نظر دارد

ج) موجودات را در سایه ارتباطشان با خدا می شناسد

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۲۸ کتاب.

 

 

کدام یک نمونه ای از احیای مردگان در روز رستاخیز دانسته می شود؟

الف) آفرینش آسمان ها وزمین

ب) اجرام اسمانی

ج) فرو فرستادن باران

د) جهان ماورای طبیعت

جواب گزینه ج. ص ۱۳۲کتاب.

 

 

کدام گزینه در مورد ماهیت فرشتگان صحیح می باشد؟

الف) مجرد و غیرمادی      ب) مغایر با انسان و دیگر مخلوقات ذی شعور دارند

ج) گروهی فرشتگان را دارای جسم لطیف که با جسم غیر لطیف که دارای ابعاد سه گانه وزن و حجم و نیز قابل ادراک حسی است تفاوت دارد به شمار می اورند

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۳۵ کتاب.

 

 

از جمله ماموریت های الهی که فرشتگان آن ها را اجرا می کنند کدام است؟

الف) تدبیر امور عالم و وساطت در وصول فیض الهی به مخلوقات

ب) استغفار و شفاعت برای مومنان

ج) امداد آنان، لعن کافران، ثبت اعمال بندگان

د) همه موارد

جواب گزینه د. ص ۱۳۶ کتاب.


ورد و پی دی اف (word و pdf ) قابل سرچ اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم + نمونه سوالات

پاورپوینت (PPT) جامع و کامل فارماکولوژِی

نمونه سوالات معارف اسلامی 2 + جزوه و کتاب

ورد و پی دی اف ( WORD و PDF ) قابل سرچ معارف اسلامی 2

ورد و پی دی اف ( WORD و PDF ) قابل سرچ اندیشه اسلامی 1

نمونه سوالات فصل به فصل اندیشه اسلامی 1 + جزوه و کتاب

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 + جزوه و کتاب

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 2 ویراست + کتاب و خلاصه کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تفسیر موضوعی قرآن کریم: برگرفته از تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی تدوین علیرضا کمالی

جزوه و نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن علمی کاربرد مکارم شیرازی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تفسیر موضوعی قران کریم جمعی از نویسندگان

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ سیری در عرفان عملی در اسلام

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب همیشه بهار اخلاق و سبک زندگی اسلامی احمد حسین شریفی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم محمد داودی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی احمد حسین شریفی

نمونه سوالات تستی و تشریحی اخلاق اسلامی محمد داودی + کتاب

نمونه سوالات فصل به فصل دانش خانواده و جمعیت ویراست سوم + کتاب و جزوه

PDF (ورد و پی دی اف قابل سرچ )کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات تستی خدمات الکترونیک محمد علی ترکمانی و مهیار صدر علی شجاعی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ خدمات الکترونیک دانشگاه جامع علمی کاربردی

(ورد و پی دی اف قابل سرچ)کارآفرینی محمود احمد پور داریانی ، آصف کریمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اصول سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول سرپرستی ناصر صدرا ابرقویی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

نمونه سوالات قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ اخلاق حرفه ای ناصر صبحی قراملکی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت ها و قوانین کسب و کار محمدتقی طغرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوالات مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب مدیریت منابع انسانی عبدالرضا مجدالدین دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات اصول و فنون مذاکره دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب اصول و فنون مذاکره میثم شفیعی رودپشتی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پوردانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب خلاقیت در هنر بهرام جلالی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مستند سازی محمد حسن زاده ، رضا حسن زاده دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مستندسازی محمد حسن زاده با جواب دانشگاه جامع علمی کاربردی+ کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مبانی کنترل کیفیت علی سلماس نیا دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

نمونه سوالات مدیریت کسب و کار و بهره وری محمد تقی طغرایی + کتاب و جزوه دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مدیریت کسب و کار و بهره وری محمدتقی طغرابی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب کنترل پروژه حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات کنترل پروژه سید حسن قدسی پور دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب و جزوه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

نمونه سوالات تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تحلیل هزینه و منفعت غلامرضا بداقی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

نمونه سوالات قابل سرچ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علمی و کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب روانشناسی کار فاطمه پورشهسواری دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات فرهنگ عمومی محمد حسن میرزا محمدی دانشگاه جامع علمی کاربردی + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب انقلاب اسلامی ایران مصطفی ملکوتیان

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب ایران؛ دیروز، امروز، فردا؛ تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

نمونه سوالات دفاع مقدس ویراست چهارم مجتبی شربتی و هادی مراد پیری + کتاب و جزوه

نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ امامت منتظر القائم + کتاب و جزوه

نمونه سوالات فصل به فصل تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری + خلاصه و کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری ویراست دوم

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری ویراست دوم

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی فاطمه جان احمد

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب تاریخ امامت ویراست دوم اصغر منتظرالقائم

( ورد و پی دی اف قابل سرچ ) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی زهرا اسلامی فرد

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ درآمدی بر عرفان عملی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ فرهنگ اقوام ایران

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ آشنايي با معماري جهان محمد ابراهيم زارعي

نمونه سوالات درآمدی بر عرفان عملی + کتاب و خلاصه

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ درآمدی بر عرفان عملی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ درآمدی بر عرفان عملی

نمونه سوالات تستی و تشریحی انسان در اسلام + خلاصه و کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب ایمنی بهداشت محیط کارعباس شاهسونی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نمونه سوالات تستی و تشریحی حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام + خلاصه و کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

نمونه سوالات و جزوه خلاصه اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ کتاب آیین زندگی اخلاق کاربردی احمد حسین شریفی

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

نمونه سوالات فلسفه اخلاق + کتاب

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ سیم و کابل و مفصل علیرضا رضائی

پکیج راهنمای کاشت و داشت و برداشت ذرت

دانلود کتاب پرورش  و  تولید گیاهان علوفه ای

(ورد و پی دی اف قابل سرچ) مدیریت کیفیت و بهره‌وری (رشته مهندسی صنایع)

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ شناخت محیط زیست بنفشه برخوردار

ورد و پی دی اف ( word و pdf ) قابل سرچ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

نمونه سوالات تستی و تشریحی حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام + خلاصه و کتاب

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان کتاب معارف اسلامی 1 pdfکتاب معارف اسلامی 1 پیام نورجزوه معارف اسلامی ۱کتاب معارف اسلامی دانشگاهکتاب معارف اسلامی ۲دانلود کتاب معارف اسلامی 2کتاب معارف اسلامی 2 علیرضا امینی و محسن جوادیدانلود رایگان کتاب معارف اسلامی 1 و 2دانلود کتاب معارف اسلامی 1 پیام نوردانلود رایگان کتاب معارف اسلامی 1 و 2دانلود کتاب معارف اسلامی 1 محمد سعیدی مهردانلود کتاب معارف اسلامی 2کتاب معارف اسلامی ۲کتاب معارف اسلامی دبیرستاندانلود کتاب تست معارف اسلامیدانلود رایگان کتاب اندیشه اسلامی ۱ محمد سعیدی مهرذسوالات تستی اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل پیام نورنمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 پیام نورسوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب معارف اسلامی ۱ پیام نوردانلود رایگان جزوه معارف اسلامی ۱ نمونه سوالات کلام اسلامی سعیدی مهر جلد اول نمونه سوالات استخدامی معارف اسلامی pdf سوالات تستی اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل با جواب نمونه سوالات معارف اسلامی 1 محمد سعیدی مهر 1402  نمونه سوالات معارف اسلامی ۱ محمد سعیدی مهر ۱۴۰۲. 9,900 تومان. ⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید. شما این صفحه را 2 بار دیدید. آخرین بازدید: 2/26/23 دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب معرفی : کتابچه نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ پیام نور مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس اندیشه اسلامی ۱ می باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته …  رتبه: ۴٫۵ · ‏۹۰۵ رأی نمونه سوالات معارف اسلامی 1 محمد سعیدی مهر فایل مربوطه تمامی نمونه سوالات معارف اسلامی 1 محمد سعیدی مهر به همراه جواب و کلید آزمون می‌باشد و سوالات به‌دقت جمع آوری شده و یکجا بصورت فایل pdf گردآوری … دانلود رایگان سوالات تستی معارف اسلامی 1 – کافه جزوه اردیبهشت ۱۴۰۱ — مجموعه سوالات تستی معارف اسلامی 1 شامل 250 سوال تستی می شود که تمامی سرفصل ها و مباحث درسی اندیشه ی اسلامی 1 را شامل می شود. عمده سوالات طراحی … رتبه: 5 · ‏۲ مرور · ‏‎ریال ۹٬۹۰۰ شما این صفحه را 3 بار دیدید. آخرین بازدید: 2/26/23 نمونه سوالات معارف اسلامی 1 محمد سعیدی مهر ۱۶ آبان ۱۴۰۰ — دانلود رایگان کتاب و خلاصه معارف اسلامی یک 1 pdf محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی + دانلود نمونه سوالات تستی با پاسخنامه و جواب سوال ها کلام دانشگاه … جزوه خلاصه کتاب معارف اسلامی 1 محمد سعیدی مهر – نمونه سوالات … دانلود رایگان کتاب و جزوه خلاصه معارف اسلامی یک 1 pdf محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی + نمونه سوالات تستی دانشگاه پیام نور پی دی اف. دانلود نمونه سوالات آزمونهای استخدامی (معارف اسلامی) همراه با … برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود نمونه سوالات آزمونهای استخدامی (معارف اسلامی) همراه با کلید پاسخ(حجم فایل: 339 کیلو بایت). حتما … نمونه سوالات معارف اسلامی 1 محمد سعیدی مهر – ویرگول دانلود رایگان کتاب و خلاصه معارف اسلامی یک 1 pdf محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی + دانلود نمونه سوالات تستی با پاسخنامه و جواب سوال ها کلام دانشگاه پیام نور. دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی 1 محمد سعیدی مهر – ویرگول دانلود رایگان کتاب و خلاصه معارف اسلامی یک 1 pdf محمد سعیدی مهر و امیر دیوانی + دانلود نمونه سوالات تستی با پاسخنامه و جواب سوال ها کلام دانشگاه پیام نور. سوالات تستی اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل در اينجا ادامه نمونه سوالات بخش سوم کتاب انديشه اسلامي 1 نوشته جعفر سبحاني و محمد رضايي را با تقديم سومين قسمت آن به شما عزيزان پي مي گيريم. سوالات تستی اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل پیام نور سوالات درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب سوالات تستی اندیشه اسلامی 1 فصل به فصل با جواب دانلود رایگان خلاصه کتاب معارف اسلامی 1 محمد سعیدی مهر نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 غفاری نمونه سوالات کلام اسلامی سعیدی مهر جلد اول نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 پیام نور نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 دانشگاه آزاد با جواب

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه سوالات معارف اسلامی 1 + جزوه و کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…