48%

نمونه سوالات نظریه ها و کاربرد های آموزش محیط زیست + کتاب

155,000ریال

⭐️ما همیشه میخوایم بهترین ها رو برای شما رقم بزنیم

⭐️ با خرید کار کردن با این پکیج فوق العاده قبولی خودتون رو در آزمون افزایش بدید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده  بعد از پرداخت نمایش داده می شه.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بذارید.

افزدون به علاقه مندی ها مقایسه کنید

توضیحات

نمونه سوالات نظریه ها و کاربرد های آموزش محیط زیست + کتاب

 

شامل موارد زیر می باشد:

1- شامل بیش از 100 نمونه سوالات تستی 

2- شامل نمونه سوالات تشریحی 10 عدد

3- شامل کتاب قابل چاپ

 

توضیحات 

نمونه سوالات  “آموزش محیط زیست: نظریه‌ها و کاربردهایک منبع کامل و جامع در زمینه آموزش محیط زیست است. این کتاب شامل بیش از ۲8۰ صفحه و به بررسی نظریه‌های آموزش محیط زیست، کاربردهای آن در جامعه، دولت، صنعت و جامعه علمی، روش‌های آموزش محیط زیست برای دانشجویان، کارکنان صنعت، سیاست‌گذاران، جامعه علمی و جامعه عمومی، تأثیر آموزش محیط زیست بر کیفیت محصولات صنعتی و کاهش آلودگی و اثرات منفی بر محیط زیست و راهکارهای بهبود آموزش محیط زیست در جامعه می‌پردازد.

نمونه سوالات تستی و تشریحی در این منبع به صورت جامع و کامل قرار دارد و می‌تواند به عنوان یک منبع مفید برای آمادگی در آزمون‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این کتاب می‌تواند به عنوان یک منبع مفید برای دانشجویان، محققان و علاقه‌مندان به زمینه آموزش محیط زیست و حفاظت از محیط زیست می باشد.

نمونه سوالات نظریه ها و کاربرد های آموزش محیط زیست:

تستی:

1. نظریه ای که بر اساس آن افراد به دلیل تجربیات گذشته خود، رفتار خود را در محیط تعیین می کنند، نامیده می شود؟
الف) نظریه یادگیری اجتماعی
ب) نظریه رفتاری
ج) نظریه تعامل بین فرد و محیط
د) نظریه پذیرش اجتماعی

2. کدام یک از مفاهیم زیر مربوط به نظریه شکاف دانش است؟
الف) انتخاب محتوای آموزشی
ب) تعیین روش های آموزش
ج) تفکر انتقادی
د) تمرکز بر روابط اجتماعی

3. نظریه ای که بر اساس آن افراد به دلیل تحلیل و تفسیر محیط، رفتار خود را در محیط تعیین می کنند، نامیده می شود؟
الف) نظریه پذیرش اجتماعی
ب) نظریه تعامل بین فرد و محیط
ج) نظریه یادگیری اجتماعی
د) نظریه رفتاری

4. کدام یک از مفاهیم زیر مربوط به نظریه تعامل بین فرد و محیط است؟
الف) تفکر انتقادی
ب) تحلیل و تفسیر محیط
ج) انتخاب محتوای آموزشی
د) تعیین روش های آموزش

5. کدام یک از مفاهیم زیر مربوط به نظریه پذیرش اجتماعی است؟
الف) تحلیل و تفسیر محیط
ب) تعیین روش های آموزش
ج) تفکر انتقادی
د) انتخاب محتوای آموزشی

6. نظریه ای که بر اساس آن افراد به دلیل پاداش ها و مجازات های دریافتی، رفتار خود را در محیط تعیین می کنند، نامیده می شود؟
الف) نظریه پذیرش اجتماعی
ب) نظریه تعامل بین فرد و محیط
ج) نظریه یادگیری اجتماعی
د) نظریه رفتاری

7. کدام یک از مفاهیم زیر مربوط به نظریه یادگیری اجتماعی است؟
الف) تحلیل و تفسیر محیط
ب) تفکر انتقادی
ج) انتخاب محتوای آموزشی
د) پاداش ها و مجازات ها

8. کدام یک از مفاهیم زیر مربوط به نظریه رفتاری است؟
الف) تحلیل و تفسیر محیط
ب) تعیین روش های آموزش
ج) تفکر انتقادی
د) پاداش ها و مجازات ها

9. کدام یک از مفاهیم زیر مربوط به نظریه شکاف دانش است؟
الف) تحلیل و تفسیر محیط
ب) تعیین روش های آموزش
ج) انتخاب محتوای آموزشی
د) تمرکز بر روابط اجتماعی

10. کدام یک از مفاهیم زیر مربوط به نظریه تعامل بین فرد و محیط است؟
الف) تحلیل و تفسیر محیط
ب) تعیین روش های آموزش
ج) تفکر انتقادی
د) انتخاب محتوای آموزشی

تشریحی:
1. نظریه شکاف دانش چیست؟ چگونه می توان از این نظریه در آموزش محیط زیست استفاده کرد؟

2. نظریه تعامل بین فرد و محیط چیست؟ چگونه می توان از این نظریه در آموزش محیط زیست استفاده کرد؟

3. نظریه پذیرش اجتماعی چیست؟ چگونه می توان از این نظریه در آموزش محیط زیست استفاده کرد؟

4. نظریه یادگیری اجتماعی چیست؟ چگونه می توان از این نظریه در آموزش محیط زیست استفاده کرد؟

5. نظریه رفتاری چیست؟ چگونه می توان از این نظریه در آموزش محیط زیست استفاده کرد؟

نمونه سوالات تستی:

– تفاوت بین آموزش محیط زیست و آموزش در محیط زیست چیست؟
الف) آموزش محیط زیست به معنای آموزش درباره محیط زیست است ولی آموزش در محیط زیست به معنای آموزش در محیط طبیعی است.
ب) آموزش محیط زیست به معنای آموزش در محیط طبیعی است ولی آموزش در محیط زیست به معنای آموزش درباره محیط زیست است.
ج) هر دو به معنای آموزش درباره محیط زیست هستند.
د) هر دو به معنای آموزش در محیط طبیعی هستند.

– نظریه‌ای که بر این اساس است که فرد با تجربه و تلاش خود می‌تواند به دانش و توانایی‌های لازم برای حل مسائل محیط‌زیستی برسد، کدام است؟
الف) نظریه بنیادگرایی
ب) نظریه روش‌شناسی
ج) نظریه خودآموزش
د) نظریه پیشرفت

– چرا آموزش محیط زیست برای جامعه مهم است؟
الف) بهبود کیفیت محیط زیست
ب) افزایش دانش و آگاهی افراد درباره محیط زیست
ج) کاهش آلودگی و اثرات منفی بر سلامت انسان‌ها
د) همه موارد فوق

– در چه مرحله‌ای از آموزش محیط زیست، دانش‌آموزان به تحلیل و تفسیر اطلاعات محیط‌زیستی می‌پردازند؟
الف) مرحله‌ی شناخت
ب) مرحله‌ی فهم
ج) مرحله‌ی کاربرد
د) همه موارد فوق

– چه روش‌های آموزش محیط زیست برای دانشجویان کارآمد است؟
الف) استفاده از روش‌های تعاملی
ب) استفاده از روش‌های تئوریک
ج) استفاده از روش‌های عملی
د) همه موارد فوق

– چه مزایایی دارد که آموزش محیط زیست در کودکی آغاز شود؟
الف) افزایش آگاهی و دانش کودکان درباره محیط زیست
ب) تربیت نسلی با ارزش‌های حفاظت از محیط زیست
ج) کاهش آلودگی و اثرات منفی بر سلامت انسان‌ها در آینده
د) همه موارد فوق

– چرا آموزش محیط زیست برای کارکنان صنعت مهم است؟
الف) بهبود کیفیت محصولات صنعتی
ب) کاهش آلودگی و اثرات منفی بر محیط زیست
ج) افزایش سطح دانش و توانمندی کارکنان درباره محیط زیست
د) همه موارد فوق

– چه روش‌های آموزش محیط زیست برای کارکنان صنعت کارآمد است؟
الف) برگزاری دوره‌های آموزشی
ب) استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی
ج) مشاهده و پیگیری از رفتارهای صحیح کارکنان در محیط کار
د) همه موارد فوق

– چرا آموزش محیط زیست برای سیاست‌گذاران مهم است؟
الف) تصمیم‌گیری‌های بهتر و هوشمندانه‌تر درباره مسائل محیط زیست
ب) ارتقای سطح دانش و آگاهی سیاست‌گذاران درباره محیط زیست
ج) کاهش آلودگی و اثرات منفی بر محیط زیست
د) همه موارد فوق

– چه روش‌های آموزش محیط زیست برای سیاست‌گذاران کارآمد است؟
الف) برگزاری دوره‌های آموزشی
ب) استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی
ج) مشاوره با کارشناسان محیط زیست
د) همه موارد فوق

– چرا آموزش محیط زیست برای جامعه علمی مهم است؟
الف) تولید دانش‌آموختگان با توانایی‌های لازم برای حل مسائل محیط‌زیستی
ب) ارتقای سطح دانش و توانمندی جامعه علمی درباره محیط زیست
ج) کاهش آلودگی و اثرات منفی بر محیط زیست
د) همه موارد فوق

– چه روش‌های آموزش محیط زیست برای جامعه علمی کارآمد است؟
الف) برگزاری کارگاه‌های آموزشی
ب) انجام پژوهش‌های محیط زیستی
ج) انتشار مقالات و کتب درباره محیط زیست
د) همه موارد فوق

– چرا آموزش محیط زیست برای جامعه عمومی مهم است؟
الف) افزایش آگاهی و دانش عمومی درباره محیط زیست
ب) تربیت نسلی با ارزش‌های حفاظت از محیط زیست
ج) کاهش آلودگی و اثرات منفی بر سلامت انسان‌ها در آینده
د) همه موارد فوق

– چه روش‌های آموزش محیط زیست برای جامعه عمومی کارآمد است؟
الف) برگزاری دوره‌های آموزشی
ب) استفاده از رسانه‌های جمعی
ج) برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها
د) همه موارد فوق

– چرا آموزش محیط زیست برای دولت مهم است؟
الف) تصمیم‌گیری‌های بهتر و هوشمندانه‌تر درباره مسائل محیط زیست
ب) اجرای سیاست‌های محیط زیستی برای حفاظت از محیط زیست
ج) کاهش آلودگی و اثرات منفی بر محیط زیست
د) همه موارد فوق

– چه روش‌های آموزش محیط زیست برای دولت کارآمد است؟
الف) برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان دولتی
ب) تدوین سیاست‌های محیط زیستی و اجرای آن‌ها
ج) همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در زمینه محیط زیست
د) همه موارد فوق

نمونه سوالات تشریحی:

– توضیح دهید چرا آموزش محیط زیست برای جامعه عمومی مهم است و چگونه می‌توان این آموزش را بهتر واصل کرد؟
– تفاوت بین روش‌های آموزش محیط زیست برای دانشجویان، کارکنان صنعت و سیاست‌گذاران را شرح دهید و برای هر یک از این گروه‌ها روش‌های کارآمدی را معرفی کنید.
– توضیح دهید که چرا آموزش محیط زیست در کودکی آغاز شود و چگونه می‌توان این آموزش را بهتر واصل کرد؟
– تفاوت بین نظریه‌های آموزش محیط زیست را شرح دهید و نظریه‌ای را که بهترین گزینه برای آموزش محیط زیست است، انتخاب کنید و دلایل خود را برای انتخاب آن بیان کنید.
– توضیح دهید چگونه آموزش محیط زیست می‌تواند بهبود کیفیت محصولات صنعتی و کاهش آلودگی و اثرات منفی بر محیط زیست منجر شود؟

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه سوالات نظریه ها و کاربرد های آموزش محیط زیست + کتاب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…